آزمایش‌ های ارسالی

دریافت نمونه‌های ارسالی

آزمایشگاه انگل‌ شناسی

آزمایشگاه انگل‌ شناسی در اصفهان

آزمایش Her2 CISH

راه اندازی Her2 CISH

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران