آزمایش‌ های ارسالی

دریافت نمونه‌های ارسالی

آزمایشگاه دکتر شریفی برای دریافت نمونه های آزمایشگاههای استان اصفهان و سایر استانهای مجاور جهت انجام آزمایشات تخصصی در تمامی پنل های بیوشیمیف هورمون، انگل شناسی، تومورمارکرها، ایمونوهیستوشیمی، CISH، پاتولوژی، سیتولوژی، تشخیص مولکولی، هماتولوژی و ... آمادگی خود را اعلام می دارد. جهت هماهنگی با بخش آزمایش‌های ارسالی آزمایشگاه دکتر شریفی، آزمایشگاه در اصفهان تماس حاصل فرمائید.

اطلاعات تماس آزمایشگاه

You have no rights to post comments

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران