آزمایش Her2 CISH

راه اندازی Her2 CISH

تکنیک هیبریدیزاسیون در محل (CISH; chromogenic in situ hybridization)  برای ژن HER2  با نام تجاریZytoVision GmbH - ZytoDot 2C SPEC ERBB2/CEN 17 Probe  بمنظور تعیین تعداد کپی های ژن Her2 در نمونه‌های بیوپسی سرطان پستان،  طراحی شده است. در مواردی که وضعیت Her2 با ایمونوهیستوشیمی مشخص نشود با این تست می شود بصورت دقیقتر آن را بررسی نمود. این تست در آزمایشگاه دکتر شریفی، آزمایشگاه در اصفهان بهینه شده و بصورت اورژانسی (در صورت درخواست) انجام می شود

برای اطلاع و توضیحات بیشتر با آزمایشگاه دکتر شریفی، آزمایشگاه در اصفهان تماس بگیرید

You have no rights to post comments

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران