جواب دهی آنلاین

جوابدهی آنلاین بیماران

مراجعین محترم می توانند بدون نیاز به مراجعه به آزمایشگاه جواب آزمایش خود را از طریق سایت آزمایشگاه دکتر شریفی، آزمایشگاه در اصفهان دریافت نمایند. برای این کار نام کاربری شماره پذیرش شما وپسوورد همان شماره تلفن که موقع پذیرش داده اید می باشد. جواب ها بصورت فایل PDF بوده و می توانید بعد از دانلود پریت نمایید. 

لینک صفحه دریافت جواب آنلاین

You have no rights to post comments

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران