تازه های آزمایشگاهی

سمینار جدیدترین یافته‌های بیماریهای زنان

سمینار جدیدترین یافته‌های بیماریهای زنان

Read More

بخض نمونه گیری نوزادان

بخض نمونه گیری نوزادان

Read More

سندرم بینایی کامپیوتر CVS

سندرم بینایی کامپیوتر CVS

Read More

سال نو مبارک

سال نو مبارک

Read More

آزمایش M2PK

آزمایش M2PK

Read More

الکتروکمی‌لومینسانس Electroluminescence

الکتروکمی‌لومینسانس Electroluminescence

Read More

آزمایش دمودکس

آزمایش دمودکس

Read More

آزمایش Toxoplasma IgG Avidity

آزمایش Toxoplasma IgG Avidity

Read More

درباره آزمایشگاه دکتر شریفی

شسیشسیشسیشس

بیشتر بخوانید

پاسخ به سوالات آزمایشگاهی

 

بیشتر بخوانید

برنامه هفتگی

 

بیشتر بخوانید

گواهی نامه ها

 

بیشتر بخوانید
آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران