كيفيت هواي تهران در شرايط ناسالم قرار دارد

رئیس مرکز سلامت محیط و کار گفت: بر اساس اطلاعات دريافتي از ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا در شهر تهران كه در ساعت 8 امروز مورخ 16/10/ 92 دريافت شده است، شاخص كيفيت هوا 165و آلاينده اصلي ذرات معلق (PM2.5) است.

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران