بخش سیتولوژی و پاتولوژی آزمایشگاه دکتر شریفی افتتاح شد

بخش سیتولوژی و پاتولوژی آزمایشگاه دکتر شریفی

بخش سیتولوژی و پاتولوژی آزمایشگاه دکتر شریفی (آزمایشگاه در اصفهان، ازمایشگاه سلامت جنین) شروع بکار کرد و آماده ارائه خدمات می باشد.

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران