ایمنوهیستوشیمی مارکرهای سرطان پستان

انجام آزمایش ایمنوهیستوشیمی IHC برای بررسی مارکرهای سرطان پستان در آزمایشگاه دکتر شریفی

 

بررسی مارکرهای ER، PR، Ki67، Her2 با روش ایمنوهیستوشیمی یا IHC انجام می شود

ایمنوهیستوشیمی:

ایمونوهیستوشیمی Immunohistochemistry یا بافت‌شیمی‌ایمنی نام یک فرآیندی برای مکان‌یابی پروتئین‌ها در یا روی سلولها در یک بافت است. در این روش با استفاده از آنتی‌بادی‌های منوکلونال، آنتی‌ژن‌ها یا مارکرهای خاص سلولها شناسایی می‌شوند. پیشرفت‌های چشمگیری در سال‌های اخیر در این شیوه انجام گرفته ‌است و در حال حاضر به عنوان یکی از روش‌های مطالعاتی مهم مخصوصا در پاتولوژی جای خود را باز کرده ‌است.

در این روش بافت در فیکساتیو مناسب  به مدت 24 ساعت فیکس و بلافاصله  پروسه ایمنو هیستوشیمی بر روی نمونه ها انجام می شود. اولین قدم برای ایمنوهیستوشیمی تهیه مقاطع بافتی است. تمام پروسه همانند تهیه مقاطع بافتی از آبگیری و تهیه بلوک پارافینی و نهایتا تهیه مقاطع انجام خواهد شد. قدم بعدی پس از تهیه مقطع روی لام پروسه ی بازیابی آنتی ژن است. بازیابی آنتی ژن بعلت ایجاد پل های متیلنی در حین فیکساسیون انجام میگیرد که پروتعین ها را به هم متصل کرده و روی اپی توپ های آنتی ژنها را می‌گیرند. دو روش برای بازیابی آنتی ژن وجود دارد 1- به واسطه گرما (بن ماری 60 درجه) و 2- بواسطه واکنش آنزیماتیک (تریپسین) که بسته به نوع آنتی ژن متفاوت خواهد بود و روش توصیه شده در بروشور آنتی بادی باید انجام گیرد.

بعد از بازیابی آنتی ژن نوبت رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی است. طبق بروشور کیت آنتی بادی اولیه (آنتی بادی ضد مارکر مورد مطالعه) بعد از رقیق سازی رو لام ریخته شده و به مدت (متغیر بین 2 تا 24 ساعت) و دمای توصیه شده در بروشور آنتی بادی در محفظه مرطوب انکوبه می شود. بعد از این مرحله نوبت رنگزایی است که با استفاده از آنتی بادی مونوکلونال دوم (که علیه آنتی بادی اول است) انجام می شود. دو نوع آنزیم کونژوگه HRP و آلکالین فسفاتاز بیشتر از همه استفاده می‌شود. آنتی بادی دوم یک ساعت روی لام انکوبه شده و نهایتا بعد از شستشو با کروموژن مناسب آنزیم مربوطه به مدت 10 دقیقه برای رنگ زایی در تاریکی انکوبه می شوند. نهایتا مقطع بافتی شسته شده و در ادامه در صورت لزوم با یک رنگ پس زمینه رنگ آمیزی شده و پروسه آبگیری با الکل و شفاف سازی با زایلن تکرار خواهد شد. لام ها بعد از شفاف سازی با چسب مناسب موجود مونت می شوند. لامهای تهیه شده با میکروسکوپ نوری (در صورت استفاده از کونژوگه فلوروسنت با میکروسکوپ فلوروسنت) بررسی شده و گزارش می شوند. 

ER ,PR ,Ki67 ,Her2, IHC, ایمنوهیستوشیمی, سرطان پستان, سرطان سینه

You have no rights to post comments

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران