نمونه گیری از بیماران در منزل

نمونه گیری در منزل

 

قابل توجه مراجعین محترم در آزمایشگاه دکتر شریفی نمونه گیری جهت تمامی آزمایش ها در منزل توسط آقای صالحی فرد با 25 سال سابقه کار آزمایشگاهی در اصفهان انجام می شود.
تلفن تماس مستقیم: 09139074508

تلفن آزمایشگاه: 031- 36627651, 36627649

آزمایشگاه دکتر شریفی، آزمایشگاه در اصفهان

Hclhda  Hclhda'hi hwtihk

You have no rights to post comments

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران