الکتروکمی‌لومینسانس Electroluminescence

تکنیک الکتروکمی‌لومینسانس Electroluminescence

 

تعریف پدیده لومینسانس: وقتی یک الکترون از سطح تعیین شده یا بالاتر به سطح پائین‌تر انرژی می‌رسد انرژی خود را به صورت نور متصاعد خواهد کرد که این واکنش لومینسانس نام دارد. ساده ترین مثال آن آتش گرفتن کبریت در اثر اکسیداسیون گوگرد در طی یک واکنش شیمیایی است .

تلفیق تولید لومینسانس توسط یک واکنش شیمیایی و یک واکنش ایمونولوژیک اساس روش تکنیک کمی‌لومینسانس  (CL ) را در دستگاه‌های مربوطه را تشکیل می دهد. الکتروکمی‌لومینسانس (ECL) نوعی از کمی‌لومینسانس است که در آن واکنش تولید نور با جریان الکتریکی شروع و با قطع جریان خاتمه می یابد. پایه و اساس ECL در استفاده از کمپلکس روتینوم تریس 4 و تریپروپلامین ( TPA) می باشد و در نهایت نور از کمپلکس روتینوم تریس ایجاد خواهد شد.

-مزایای ECL  نسبت به CL :

1. نور تولید شده در ECL تنها در محل الکترود ایجادگر جریان الکتریکی بوجود می آید (در سطح الکترود) و بنابراین می‌توان تمامی نور تولید شده از نمونه را در سطح دتکتور (شناساگر) دستگاه متمرکز کرد و درضمن با افزایش نسبت سیگنال به نور زمینه (Noise) حساسیت و دقت را افزایش داد. 2. کنترل زمان تابش نور توسط الکترود مشکل تداخل بیش از حد نمونه های مجاور را دفع می کند. 3. با کنترل محل تابش نور در سطح الکترود می توان نور تابش یافته از بیش از یک واکنش ایمونولوژیک در یک نمونه را همزمان در محل های مختلف قابل اندازه گیری نمود و بنابراین غلظت چند ماده در یک نمونه را به صورت همزمان تعیین کرد. 4.امکان انجام آزمایش در زمانی بسیار کوتاه

در دستگاه COBAS e411 با استفاده از تکنیک ECL  اکثر تستهای ایمونواسی شامل پنل‌های:

Anemia, Bone, Cardiac, Endocrinology, Fertility, Hepatology, Infectious Disease, Inflammation, Metabolic ,Oncology ,Renal, Therapeutic Drug Monitoring, Women health

را با حساسیت بالا و محدوده خوانش وسیع می‌توان اندازه گیری کرد و قابلیت انجام تستها به صورت اورژانس (state ) را دارا می باشد.

از مزایای کار با این دستگاه انجام تستهای زیر به صورت روزانه و در کمتر از 3 ساعت می باشد.

قابل توجه: میزان دقت و حساسیت اندازه گیری سه تکنیک ایمنولوژیک به شکل زیر می‌باشد:

ECL>CL>ELISA

پنل تستهای فوق بصورت روزانه و اورژانسی در آزمایشگاه دکتر شریفی یکی از بهترین آزمایشگاه در اصفهان با دستگاه  COBAS e411 انجام می شود.

تهیه و تنظیم: مظفر هوشنگی، مسئول بخش ایمنولوژی و هورمون شناسی آزمایشگاه دکتر شریفی

آدرس: دروازه شيراز، ابتداي چهار باغ بالا، روبروي استخر انقلاب-  (6 خط)  36617196-031

ساعات کار آزمایشگاه: 6:30 صبح الی 12 شب، همه روزه حتی روزهای تعطیل 

You have no rights to post comments

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران