سندرم بینایی کامپیوتر CVS

سندرم بینایی رایانه (Computer Vision Syndrome) یا CVS

 در عصر کنونی بعلت استفاده گسترده از کامپیوتر، پژوهشهای زیادی برای ایمن سازی رایانه برای کاربران در جریان می باشد که بخش زیاد آن در مورد میزان پرتو تابی مانیتورها میباشد؛ چراکه از سطح این نمایشگرها، پرتوهای مختلفی مانند اشعه X، پرتوهای رادیویی وپرتوهایی با فرکانسهای خیلی پایین آزاد میشود. لذاشایع ترین مشکل بهداشتی برای کاربران کامپیوتر، مشکلات چشمی می باشد؛ بطوری که باتوجه به شیوع، اهمیت وشدت این عوارض یک اصطلاح پزشکی جدیدی بنام سندرم بینایی کامپیوتر (Computer Vision Syndrome) یا CVSبه دنیای چشم پزشکی اضافه گشته است.

لازم بذکر است که مشاهده تلویزیون از فاصله نزدیک وبمدت طولانی هم می تواند علایم  CVSرا ایجاد نماید. درمطالعاتی که در ایران انجام شده ، بیش از 75% از کاربران رایانه که روزانه بیش از یک ساعت با آن کار می کنند، دچار علایم متوسط تا شدید CVSبوده اند که شایع ترین علایم آن عبارتند از:
-        خستگی چشم
-        احساس فشار در چشم
-        سوزش چشم
-        قرمزی چشم
-        تاری چشم
استفاده از کامپیوتر رو به گسترش بوده و از سوی دیگر دانش کاربران درخصوص عوارض چشمی آن رو به افزایش است، انتظار میرود در گروه کنترل نشده، بروزاین عوارض درآینده نچندان دور همه گیر شودکه ازآن تحت عنوان اپیدمی  CVSنام برده میشود.
 
عوارض بینایی ناشی از رایانه (CVS)
*       سندرم خشکی چشم
اشعه تابیده شده از سطح نمایشگر با ایجاد اختلال در کیفیت و کمیت اشک باعث ایجاد یک سری علایم می شود که تحت عنوان سندرم خشکی چشم (DES) نامیده می شود. لذا این افراد با سوزش و خارش چشم ها، اشکریزش کاذب (که به صورت جبرانی ایجاد می شود) قرمزی چشم ها، احساس جسم خارجی و شن ریزه در چشم و بالاخره پلک زدن زیاد و غیرارادی مراجعه می کنند که تمام این علایم به دلیل خشکی چشم می باشد.
 
*       خستگی و احساس فشار در چشم (Eye-strain)
شایعترین علامت سندرم بینایی رایانه میباشد واگر چه علت دقیق آن هنوز مشخص نیست اما گفته میشود که استفاده طولانی مدت ازکامپیوتر باایجاد اختلال درتطابق چشم منجر به این عارضه میشود. به عبارت ساده تر این عارضه هنگامی رخ می دهد که نیازهای بینایی فرد بیش ازظرفیت بینایی اوباشد. لذابیمار بادردمبهم چشمها که اغلب در پشت پلک احساس می شود، مراجعه میکند. این احساس میتواند در یک یاهر دوچشم باشدو نیز میتواند تا جلوی پیشانی انتشار یابد. ممکن است درمراحل اولیه این عارضه، بیمارتحت عنوان «سنگینی چشم» ازآن یاد کند.
-       سردرد
کاربرد کامپیوتر، هم میتواند منجربه سردرد شود وهم میتواند باعث تشدیدسردردهای زمینه ای بیمار شود. این سردرد معمولادرجلوی سر میباشد که میتواند یک طرفه یادو طرفه باشد.
 
- کدورت بینایی (Blurred Vision)
این عارضه هنگامی جزو علایم سندرم رایانه محسوب می شود که در زمان شروع به کار با کامپیوتر، بینایی طبیعی باشد و با گذشت زمان از چنددقیقه تاچندساعت کدورت بینایی ایجاد شود که بدلایل مختلف ازجمله بروز خشکی چشم و کاهش قدرت تطابق، فرد نمیتواند به درستی بر روی هدف متمرکز شده، بطوری که گاهی حروف واشکال کامپیوتری درهم میرود و گاهی دور حروف هاله مشاهده می شود و در نهایت ممکن است حتی پرش حروف نیز بروز کند، البته مجددا تاکید میکنم که موقعی این علایم را ناشی از رایانه می دانیم که اولا فرد، بیماری چشمی از جمله بیماری زمینه ساز سندرم خشکی چشم و عیب انکساری نداشته باشد و ثانیا از عینک مناسب و دقیق استفاده کند.
-       دوبینی (Diplopia)
برخی از افراد که دچاراختلال تطابق نهفته و یاانحراف مخفی چشم (فوریا) میباشند، درحالت عادی بدون علامت میباشند، ولی در اثر کار زیاد با کامپیوتر دچار دوبینی، انحراف موقتی چشم ها ومشاهده هاله بدور حروف واشکال کامپیوتری میشوند. این عارضه معمولا در اثر استراحت برطرف میشود.
نکته: کاربرانی که مدام نگاه خود را بین کامپیوتر و نقطه هدف دیگر تغییر می دهند (مثل تایپیست ها)، بیشتر در معرض بروز این اختلال می باشند.
- درد گردن و پشت
سندرم بینایی رایانه شامل علایم غیرچشمی مانند دردگردن و پشت نیز میباشد که یکی ازعلل اصلی آن زاویه دیدنامناسب کاربربا صفحه نمایشگر است که منجربه وضعیت قرارگیری نامناسب فرد میشود.
- بی حوصلگی و پریشانی
این علامت جزو مواردی میباشند که علیرغم بروزآن درتعداد قابل توجهی از کاربران کامپیوتر هیچ گونه اطلاعی از علت بروز آن در دسترس نمی باشد.
در تمام افرادی که روزانه بیش ازدوساعت ازرایانه استفاده میکنند، احتمال بروز سندرم بینایی رایانه وجوددارد، اما افرادی که بیش ازپنج ساعت درروز ازکامپیوتر استفاده میکنند، حتما دچار یک یا چند مورداز علایم CVSخواهند بود.
 
پیشگیری و درمان
فاصله کاربر از صفحه نمایشگر
حداقل فاصله چشم تا صفحه نمایشگر بایستی 50 سانتی متر باشد. البته در برخی مطالعات این فاصله تا 90 سانتی متر هم توصیه شده است. طول دست (از نوک انگشت تا شانه) مناسب ترین فاصله میباشد؛ چرا که از این فاصله وضوح تصویر آن قدر کم نمیشود که نیاز به تقلای تطابقی بیش از حدباشد.
فاکتورهای مربوط به صفحه نمایشگر
- لبه بالای نمایشگر میبایست زیرسطح افقی بینایی باشد، بطوری که وسط صفحه نمایشگر باید حدود 10-15 سانتی متر پایین تر از سطح چشم ها باشد. این حالت باعث میشود سطح کمتری از چشم باز باشد، بنابراین خشکی چشم کمتر میشود.
- صفحه نمایشگربایستی درست مقابل کاربرباشد ونیاز به خم شدن به چپ و راست نباشد.
- یکی از دلایلی که باعث میشود کاربران فاصله مناسب رااز نمایشگر رعایت نکنند، اندازه نامناسب حروف است که باعث میشود کاربر برای بهتر دیدن، به مانیتور نزدیک یا ازآن دورشود. توصیه میشود اندازه حروف حداقل سه برابر اندازه آستانه تشخیص آن (یعنی کوچکترین حرف قابل تشخیص) باشد، به عبارت بهتر اگر یک متن را از سه برابر فاصله معمولی نگاه کنیم بایدقابل خواندن باشد.
- رنگهای طیف آبی کمرنگ برای کاراکترها مناسب نیست.
- بهترین کنتراست، کمترین کنتراست قابل مشاهده مطلوب میباشد.
در سیستم عامل ویندوزXP   و  VISTAبرنامه  clear typeبرای بهبود کنتراست وجود دارد. ضمن اینکه قابلیت تنظیم  Refresh rateرا نیز دارد. لازم به یاد آوری است که  Refresh rateبایستی بیش از 75 هرتز باشد.
 
طول زمان کار با کامپیوتر
کار با کامپیوتر بدون استراحت باعث تسریع در بروز علایم سندرم بینایی کامپیوتر میشود، در نتیجه استراحت های مکرر و دوره ای می تواند باعث بازیابی توان تطابق  چشم ها شده و از خستگی آنها بکاهد. نگاه به نقطه دور باعث استراحت چشم می شود. بنابراین توصیه می شود که به ازای هر 30 دقیقه کار با کامپیوتر، 1 دقیقه به فاصله 6متری خیره شوید و یا اینکه قانون 20-20-20  را اجرا کنید؛ به این صورت که با ازای هر 20 دقیقه کار، 20ثانیه به نقطه ای در 20 فوتی (6متری) نگاه کنید. البته هرچقدر علایم چشمی شدید باشد بایستی میزان مدت زمان استراحت زیادتر شود.
روشنایی اتاق
-        هر گونه منبع نوری که روبه روی نمایشگر است، بایستی حذف شود. به عبارت دیگر هیچ تصویری از سایر منابع نوری نباید از صفحه نمایشگر منعکس شود.
-        نمایشگر نباید درست زیر یک چراغ سقفی قرار بگیرد و بایستی پشت به آن باشد.
-        نور پنجره ها بایستی با پرده کنترل شود.
-        لامپ های فلورسنت به علت دارا بودن نورهای با طول موج کوتاه، برای اتاق کامپیوتر مناسب نیست و لامپ های رشته ای و زرد مناسب ترین نوع روشنایی است.
-        بهترین نورپردازی برای اتاق کامپیوتر استفاده از نور مخفی و  غیرمستقیم است، بنابراین هرگز نباید از چراغ مطالعه در کنار مونیتور استفاده کرد.
-        به عنوان راه حل عملی، برای حذف بازتاب نورهای مزاحم محیطی از صفحه نمایشگر  به صورت glare، توصیه می شود نمایشگر را خاموش کنید و تصاویر منبع نوری موجود در اتاق اعم از پنجره یا لامپ بر روی صفحه مانیتور را مشاهده کنید وپس از حذف این تصاویر نمایشگر را روشن کنید.
-        مطالعات به عمل آمده نشان می دهد استفاده از فیلترهای  Anti-glareدر نیمی از کاربران باعث کاهش علایم سندرم بینایی کامپیوتر شده است.
نکته: برای کاهش علایم سندرم بینایی کامپیوتر، هر گونه عیب انکساری اعم از نزدیک بینی، دوربینی، آستیگماتیسم و پیرچشمی بایستی اصلاح شود و بهتر است که برای اصلاح آن از عینک استفاده شود نه لنز تماسی. عینک های آنتی رفلکس تا اندازه ای در کاهش این علایم موثر است.
نکته: گرم کردن پلک ها با حوله گرم به مدت 5 دقیقه و ماساژ آنها به سمت مژه ها و سپس شست و شوی آنها با شامپو بچه ی رقیق شده می تواند با تحریک غدد مرتبط با کیفیت اشک، از بروز خشکی چشم جلوگیری کند. اما باری کاربری که دچار خشکی چشم می باشد، استفاده از قطره های اشک مصنوعی نظیر  Sno-tearsو Artelac  می تواند در بهبود آن موثر باشد.

آزمایشگاه دکتر شریفی، بهترین آزمایشگاه در اصفهان، بهترین آزمایشگاه اصفهان

برگرفته از سایت http://www.zagromed.ir

You have no rights to post comments

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران