آزمایش خون مخفی با روش ایمنوشیمی یا FIT

Fecal Imunochemical Occult Blood - FIT - IFOB - Fecal Imunochemical Test

آزمایش خون مخفی مدفوع با روش فوق حساس ایمنوشیمی یا FIT

Haemoglobin & Haemoglobin-Haptoglobin complex FIT

- حساسترین و دقیق ترین روش برای تشخیص کمترین مقدار خون مخفی در مدفوع (10 برابر حساستر) که برای غربالگری سرطان روده بزرگ استفاده می‌شود.

- تشخیص افتراقی  هموگلوبین و کمپلکس هموگلوبین-هاپتوگلوبین در مدفوع

- عدم نیاز به هیچ نوع رژیم غذایی

* در مواردی که مقدار خونریزی بسیار کم باشد یا خونریزی در قسمتهای بالاتر روده باشد و یا بیمار بعد از نمونه گیری نمونه مدفوع را با تاخیر به آزمایشگاه برساند، احتمال تجزیه شدن هموگلوبین به واسطه آنزیمهای گوارشی وجود دارد که باعث ایجاد منفی کاذب می‌شود. در این موارد کمپلکس هاپتوگلوبین-هموگلوبین که بسیار پایدار است قابل شناسایی خواهد بود. تشخیص این کمپلکس (Hb-Hpt) از تمامی تستهای دیگر باارزشتر بوده و بهترین مارکر برای تشخیص خون مخفی در مدفوع است.

** آزمایش به صورت سه نوبته توصیه می‌شود FIT X3

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

فرم ورود به آزمایشگاه دکتر شریفی

اشتراک در خبرنامه آزمایشگاه دکتر شریفی

لصفا ایمیل و نام خود را وارد کنید تا از جدیدترین مطالب پزشکی آگاه شوید!
پوشه اسپم ایمیل خود را چک نمائید! آزمایشگاه دکتر شریفی در اصفهان