سمینار جدیدترین یافته‌های بیماریهای زنان

کنفرانس علمی جدیدترین یافته‌های بیماریهای زنان

برگزار کننده: آزمایشگاه دکتر شریفی
گروه هدف: متخصصین زنان و انکولوژیست‌ها
زمان برگزاری: آذر ماه 1396

مکان: سالن کنفرانس هتل کوثر، اصفهان

برنامه سمینار: 

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران