اسپوندیلولیستزیس

اسپوندیلولیستزیس یا آنتریولیستزیس 

 

اسپوندیلولیستزیس یا (اسپوندیلولیستزیز) (Spondylolisthesis, Anterolisthesis) اصطلاحی است که به جابجائی یا لیز خوردن خود به خود یکی از مهره های کمری بر روی سگمان زیرین خود به کار میرود. اکثرا این جابجائی بطرف جلو صورت میگیرد ولی تنها در موارد بسیار نادری جابجائی به طرف پشت رخ می دهد(اسپوندیلولیستزیز خلفی)

درمان سرخوردگی مهره را برنمیگرداندد ولی بسیاری از بیماران با این درمان ها احساس راحتی بیشتری کرده و مشکلات آنها از بین میرود. مهمترین درمانها عبارتند از

• استفاده از کرستها و کمربندهای میله دار

فیزیوتراپی: انجام نرمشهایی خاصی جهت افزایش قدرت انعطاف ستون فقرات و افزایش قدرت عضلانی عضلات شکم و عضلات اطراف مهره های کمر

داروهای ضد التهاب : با کاهش التهاب در اطراف اعصاب می توانند شدت علائم را کاهش دهند.

• تزریق کورتیکوستروئید : با تزریق این داروها در اطراف نخاع به توسط پزشک معالج ممکن است التهاب کاهش پیدا کرده و درد و علائم حسی کمتر شوند.

درمان جراحی اسپوندیلولیستزی:

در سر خوردگی ناشی از پیری که به 6-3 ماه درمان های غیر جراحی جواب کافی نمیدهند و در سر خوردگی های اسپوندیلولیتیک که به 12-6 ماه درمان های غیر جراحی جواب نمیدهند و درد و علائم حسی زندگی روزمره بیمار را مختل کرده است از جراحی استفاده میشود.

وقتی سر خوردگی یا علائم عصبی در حال پیشرفت است هم معمولاً پزشک تصمیم به جراحی میگیرد. درمان جراحی که برای این بیماران استفاده میشود انجام لامینکتومی Laminectomy است. در این روش قسمتی از استخوان های طبیعی مهره که لامینا نامیده میشود خارج میگردد. این جراحی را دکمپرشن Decompression هم میگویند چون موجب رفع فشار و کمپرشن از روی اعصاب میشود.

بعد از دکمپرشن و برداشتن فشار از روی اعصاب، مهره های مجاور به هم جوش داده میشوند. در این روش از پیوند استخوان و از وسایل فلزی مانند پیچ و میله ممکن است استفاده شود تا مهره ها زودتر و بهتر جوش بخورند.

 

You have no rights to post comments

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران