آنتی بیوگرام هلیکوباکتر پیلوری

کشت هلیکوباکتر پیلوری

کشت و تست حساسیت آنتی بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری Helicobacter pylori (آنتی بیوگرام) در آزمایشگاه دکتر شریفی, آزمایشگاه در اصفهان راه اندازی شد.

 

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران