آسیب های هندزفری به گوش

آسیب‌های «هندزفری» به گوش برگشت‌ناپذیر است

این مطلب در وب سایت آزمایشگاه دکتر شریفی ، آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان نیز به شرح زیر اشاره گردیده است.

طی 12 سال گذشته موارد جدید ابتلا به ایدز در ایران 9 برابر شده است در حالی که در عرصه جهانی این رقم به دو برابر رسیده است.

خویشتن داری، ازدواج و پیشگیری سه عامل مهم کنترل ایدز/ ماهواره، باشگاه های بدنسازی و آرایشگاه ها مثلث شیوع ایدز 

این مطلب در وب سایت آزمایشگاه دکتر شریفی ، آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان نیز به شرح زیر اشاره گردیده است.

فرا خوان اخير سازمان جهاني بهداشت در خصوص ارائه طر ح هاي تحقيقاتي

فرا خوان اخير سازمان جهاني بهداشت در خصوص ارائه طر ح هاي تحقيقاتي تحت عنوان Proposal for Demonstra در وب سایت آزمایشگاه دکتر شریفی ، آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان نیز به شرح زیر اشاره گردیده است.

انجام آزمایش غربالگری سرطان روده بزرگ

ازمایش غربالگری سرطان کولورکتال به روش ایمنوکروماتوگرافی

نهان کاری ایدز موجب افزایش ابتلا شده است

پنهان کاری ایدز موجب افزایش ابتلا شده است/ ابتلای 5 درصدی کودکان کار به ایدز 40 برابر بيشتر از متوسط ابتلای جامعه 

این مطلب در وب سایت آزمایشگاه دکتر شریفی ، آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان نیز به شرح زیر اشاره گردیده است.

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران