پیش‌آگهی سرطان پستان

مارکرهای پیش‌آگهی سرطان پستان

دمودکس Demodex

دمودکس Demodex

سرخجه

سرخجه چیست؟

روز پزشک مبارک

 

آزمایشگاه دکتر شریفی روز پزشک را به تمامی پزشکان ایران زمین تبریک عرض می نماید

آزمایش CISH

تست CISH  یا FISH برای سرطان پستان

تاثیر روی Zn بر دیابت

کمبود روی Zn و دیابت

سندرم داون و ازدواج

باروری و ناباروری در سندرم داون

راه اندازی تکنیک ایمنوهیستوشیمی

انجام آزمایش ایمنوهیستوشیمی Immunohistochemistry یا IHC در آزمایشگاه دکتر شریفی

کبد چرب

ارزش تشخیصی تست های کبدی در تشخیص کبد چرب

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران