سرطان روده بزرگ

غربالگری سرطان روده برزگ

سندرم داون و ازدواج

باروری و ناباروری در سندرم داون

آزمایشات انگلی و گوارشی

آزمایشات گوارشی و انگلی

کبد چرب

ارزش تشخیصی تست های کبدی در تشخیص کبد چرب

پیش‌آگهی سرطان پستان

مارکرهای پیش‌آگهی سرطان پستان

دمودکس Demodex

دمودکس Demodex

سرخجه

سرخجه چیست؟

روز پزشک مبارک

 

آزمایشگاه دکتر شریفی روز پزشک را به تمامی پزشکان ایران زمین تبریک عرض می نماید

آزمایش CISH

تست CISH  یا FISH برای سرطان پستان

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران