تاثیر روی Zn بر دیابت

کمبود روی Zn و دیابت

گلودرد چرکی یا گلودرد استرپتوکوکی

گلودرد چرکی یا گلودرد استرپتوکوکی

راه اندازی تکنیک ایمنوهیستوشیمی

انجام آزمایش ایمنوهیستوشیمی Immunohistochemistry یا IHC در آزمایشگاه دکتر شریفی

تینه آ ورسیکالر

تینه آ ورسیکالر tinea versicolor

عدم اعطای نظام پزشکی با PhD وزارت بهداشت

عدم اعطای نظام پزشکی با PhD وزارت بهداشت

کورکومین زردچوبه

 کورکومین زردچوبه

مرکز تشخیص بیماریهای انگلی در اصفهان

تنها مرکز تشخیصی عفونت های انگلی در اصفهان

نارکولپسی

حمله خواب یا نارکولپسی

بوتاکس

بوتاکس چیست

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران