اسلایدهای درسی تریکوموناس

دانلود پاورپوینت تریکوموناس

اسلاید آمیب های آزادزی

دانلود پاورپوینت آمیبهای آزادزی

خون مخفی مدفوع

خون مخفی مدفوع چیست؟

کرونا ویروس عامل MERS

ویروس سندرم تنفسی خاور میانه

طریقه نمونه گیری برای آزمایش

نحوه نمونه گیری در آزمایشگاه طبی

انگل شناسی پنجمین جایزه نوبل خود را گرفت

جایزه نوبل 2015 نصیب انگل شناسی شد

انواع دیابت ملیتوس

 طبقه بندی انواع دیابت

آزمایش آنتي مولرين هورمون AMH

آزمایش آنتي مولرين هورمون AMH يا Mullerian inhibiting substance: MIS

اسلاید تاژک داران روده ای

دانلود پاورپوینت تاژکداران روده ای

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران