مقاومت دارویی در سودوموناس آئروژینوزا

مقاومت دارویی در سودوموناس آئروژینوزا عامل مهم فرصت طلب در عفونت های بمارستانی

اسلاید مقدمه انگل شناسی

دانلود اسلاید مقدمه انگل‌شناسی

انجام آزمایش اریتروپوئیتین در آزمایشگاه دکتر شریفی

 آزمایش اندازه گیری غلظت هورمون اریتروپوئیتین خون بصورت روزانه و اورژانسی در آزمایشگاه دکتر شریفی اصفهان

مکانیسم های مقاومت دارویی اسینتوباکتر بومانی

مکانیسم های مقاومت دارویی اسینتوباکتر بومانی عامل مهم مرگ و میر در عفونت های بیمارستانی

بخش سیتولوژی و پاتولوژی آزمایشگاه دکتر شریفی

بخش سیتولوژی و پاتولوژی آزمایشگاه دکتر شریفی شروع بکار کرد و آماده ارائه خدمات می باشد.

 

علل و درمان بیماری ام اس MS

بیماری ام اس را بشناسیم

ژنوتیپ های کیست هیداتیک در ایران

مروری مختصر بر ژنوتیپ های کیست هیداتیک در ایران

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران