اسلاید مقدمه انگل شناسی

دانلود اسلاید مقدمه انگل‌شناسی

انجام آزمایش اریتروپوئیتین در آزمایشگاه دکتر شریفی

 آزمایش اندازه گیری غلظت هورمون اریتروپوئیتین خون بصورت روزانه و اورژانسی در آزمایشگاه دکتر شریفی اصفهان

مکانیسم های مقاومت دارویی اسینتوباکتر بومانی

مکانیسم های مقاومت دارویی اسینتوباکتر بومانی عامل مهم مرگ و میر در عفونت های بیمارستانی

بخش سیتولوژی و پاتولوژی آزمایشگاه دکتر شریفی

بخش سیتولوژی و پاتولوژی آزمایشگاه دکتر شریفی شروع بکار کرد و آماده ارائه خدمات می باشد.

 

علل و درمان بیماری ام اس MS

بیماری ام اس را بشناسیم

ژنوتیپ های کیست هیداتیک در ایران

مروری مختصر بر ژنوتیپ های کیست هیداتیک در ایران

مدت زمان زنده ماندن عوامل عفونی مهم در محیط بیرون

انتقال عوامل مهم عفونی و مدت زمان زنده ماندن آنها در محیط بیرون از بدن

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران