جزوه قارچ شناسی

دانلود جزوه قارچ شناسی

دانلود اسلاید مقدمه کرم شناسی

دانلود پاورپوینت مقدمه کرم شناسی

دانلود اسلاید ترماتدها

دانلود اسلاید ترماتدها

دانلود اسلاید تریپانوزوما

دانلود پاورپوینت تریپانوزوما

دانلود اسلاید نماتدها

دانلود اسلاید نماتد ها

دانلود اسلاید مالاریا

دانلود پاورپوینت مالاریا

دانلود اسلاید سستدها

دانلود اسلاید سستدها

دانلود اسلاید توکسوپلاسما

 دانلود پاورپوینت توکسوپلاسما

اسلاید لشمانیا

دانلود اسلاید لشمانیا

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران