روش صحیح انجام آنتی بیوگرام

روش انجام آنتی بیوگرام

 1- روش دیسک دفیوژن

برای انجام صحیح تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی یا آنتی بیوگرام ابتدا از کلنی ­های موجود در محیط بلاد آگار،­­ کشت (h24- 18)، 4-3 کلنی برداشته و به لوله­ی حاوی سرم فیزیولوژی استریل انتقال داده و لوله­ها به مدت 30 دقیقه در انکوباتور 42 درجه سانتی­گراد قرار داده می شود تا سوسپانسیونی معادل کدورت نیم مک­ فارلند تهیه گردد. سواپ استریل را به لوله آغشته کرده و به جداره ­های داخلی لوله کاملا تماس داده تا اضافی سوسپانسیون گرفته شود و سپس بر روی محیط مولرهینتون آگار در تمام جهات کشت داده تا در سطح پلیت کاملا تلقیح گردند.

پلیت­ ها را به مدت 10-­5 دقیقه در دمای اتاق گذاشته تا رطوبت آنها جذب شود، سپس دیسک­ های آنتی بیوتیکی  مورد استفاده را که از فریزر 20- درجه سانتی­گراد از قبل خارج شده اند تا به دمای محیط برسند، با کمک پنس استریل در کنار شعله و زیر هود میکروبیولوژی به فاصله 20 میلی­­متر از لبه پلیت و 25 میلی­ متر از یکدیگر در سطح پلیت قرار داده می شوند.

در انتها پلیت­ها را به صورت واژگون جهت جلوگیری از تعریق سطح پلیت به انکوباتور 35 درجه سانتی­گراد انتقال داده و نتایج پس از  18 ساعت مورد بررسی قرار می گیرند. در پایان نتایج بر اساس اندازه­گیری قطر هاله عدم رشد توسط خط ­کش­ میلی ­متری به صورت حساس، مقاوم، بینابین طبق پروتوکل­CLSI  تعیین می گردد.

2- روش ای تست E-test

این روش در واقع نوعی آنتی­ بیوگرام به روش دیسک دیفیوژن است که توانایی تعیین MIC را دارد. در این روش، غلظت­های مختلفی از آنتی ­بیوتیک در روی نوارهای پلاستیکی بسیار ظریف قرار داده شده است. این نوارها در روی سطح محیط کشت مولرهینتون آگار تلقیح شده با باکتری مورد آزمایش (­غلظتی برابر کدورت نیم مک فارلند) قرار داده می­شوند و بعد از 18 ساعت  انکوباسیون، نتیجه تست از جهت بالای نوار به طرف پایین نوار (­از غلظت زیاد آنتی بیوتیک به سمت غلظت کم) خوانده می­شود. نفوذ آنتی­بیوتیک از نوار به محیط آگاردار اطراف آن باعث ایجاد یک هاله عدم رشد تخم مرغی یا بیضی شکل در اطراف هر نوار می­نماید. مقدار MIC آنتی بیوتیک جایی است که هاله بیضی شکل نوار پلاستیکی را قطع می­کند.

روش انجام

ابتدا از کلنی ­های موجود در محیط بلاد آگار یا مک­کانکی آگار، کشت (h24- 18)، 4-3 کلنی برداشته، و به لوله حاوی سرم فیزیولوژی استریل انتقال داده و لوله­ ها به مدت 40 -30 دقیقه در انکوباتور 42 درجه سانتی گراد  قرار داده می شوند تا سوسپانسیونی معادل کدورت نیم مک فارلند تهیه گردد. سواب استریل به لوله آغشته کرده و به جداره­ های داخلی لوله کاملا تماس داده تا اضافی سوسپانسیون گرفته شود و سپس بر روی محیط مولرهینتون آگار در تمام جهات کشت داده تا در سطح پلیت کاملا تلقیح گردند.

پلیت ­ها را به مدت 10-5 دقیقه در دمای اتاق گذاشته تا رطوبت آنها جذب شود، سپس نوارهای E-test را با کمک پنس استریل در کنار شعله و زیر هود میکروبیولوژی روی سطح پلیت گذاشته و سپس در انکوباتور 35 درجه سانتی­گراد بمدت  18 ساعت قرار می گیرند. در نهایت نتيجه تست با توجه به دستورالعمل شركت توليد كننده و معيارهاي CLSI­ قرائت میگردد.  آزمایشگاه در اصفهان    Hclhda'hi nv hwtihk  Hkjd fd,'vhl   Hkjd fd,jd;

 

استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع، نویسنده و لینک این صفحه امکانپذیر است

مرضیه صفری، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

You have no rights to post comments

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران