ارسال مقاله

محققین گرامی در صورت تمایل می توانند مقالات خود را به آدرس ایمیل آزمایشگاه دکتر شریفی ارسال کنند تا مقاله ایشان در سایت با نام خودتان درج شود.

info@drsharifi-lab .com

دپارتمان تحقیق و توسعه آزمایشگاه دکتر شریفی

با تشکر

 

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران