آزمایش مدفوع

Stool examination

آزمایش مدفوع بصورت گسترش مرطوب  .بصورت روزانه توسط کارشناس با تجربه در حیطه انگل شناسی در آزمایشگاه انجام می‌شود

 

آزمایش مدفوع

آزمایش مدفوع شامل آزمایش ماکروسکوپی و میکروسکوپی مدفوع می باشد

آزمایش میکروسکوپی خود می تواند بصورت لام مستقیم یا لام مرطوی یا wet mount بوده و یا با استفاده از تکنیک های رنگ آمیزی مانند تری کرم و زیل نلسون اصلاح شده برای تشخیص قطعی باشد.

در آزمایش مدفوع کیست تک یاخته ها، تروفوزوئیت تک یاخته ها، تخم کرم ها، لارو کرم ها و بعضا خود کرم یا بند کرم تشخیص داده می شود.

همچنین قطرات و گلبولهای چربی، مواد غدایی هضم نشده را نیز با روش لام مستقیم مدفوع می توان تشخیص داد.

وجود سلولهای خونی مانند گلبولهای سفید و قرمز نیز به راحتی قابل تشخیص می باشد.

آزمایشگاه تخصصی انگل شناسی در اصفهان

آزمایشگاه در اصفهان

آزمایشگاه دکتر شریفی

برخی از آزمایش های دیگر  آزمایشگاه دکتر شریفی به شرح زیر می باشد:

آزمایش تیروئید

آزمایش ایدز

آزمایش توکسوپلاسما

آزمایش ام اس

آزمایش AMH

آزمایش سالک

عنوان تب 2

متن شما....

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران