آزمایش سیتوکراتین سرطان مثانه

Cytokeratine 8/18

آزمایش استفاده از سیتوکراتین های 8 و 18 برای تشخیص زودرس سرطان مثانه در آزمایشگاه دکتر شریفی

آزمایشگاه تخصصی سرطان در اصفهان

سرطان مثانه

سرطان مثانه ششمین سرطان شایع در جوامع بشری بوده و نیازمند تشخیص زودرس برای مدیریت هر چه بهتر درمانی می باشد. بروز این سرطان در مردان سه برابر بیشتر از زنان است. سیگار کشیدن به عنوان یک ریسک برای سرطان مثانه مطرح است. حدود 80% سرطان مثانه بصورت تومورهای سطحی دیده می شوند و از این میان سرطان سلولهای پوششی مثانه (TCC: Transitional Cell Carcinoma)  بیشتر از سایر سرطانها شایع و بیشترین موارد عود مجدد و گسترش تومور در آن دیده می شود. بازگشت این سرطان طی پنج سال بعد از درمان 70% می باشد و درمان و مراقبت این بیماری نیازمند پیگیری بلند مدت خواهد بود. 

تشخیص

تشخیص:

امروزه تشخیص و شناسایی تومور مثانه نیازمند سیتوسکوپی و سایر آزمایشات سیتولوژیک است. موثرترین روش سیتوسکوپی و بیوپسی مخاط مثانه برای تشخیص TCC می باشد ولی این روش تهاجمی و دارای حساسیت پائین در تشخیص تومورهای مراحل اولیه است. روشهای سیتولوژیک دارای ویژگی بالا برای درجات بالای TCC بوده ولی دارای حساسیت پائینتری در تومورها و دیسپلازیهای های مراحل اولیه خواهد بود( 11 تا 17%).  به هر حال دیسپلازی های درجه بالا به راحتی قابل تشخیص است.

متاسفانه روشهای سیتولوژیک به تنهایی یا همراه سایر روشها برای تشخیص زودهنگام تومور و حتی عود بیماری چندان کارامد نیستند. روشهای غیر تهاجمی که برای شناسایی آنتی ژنهای دفعی تومور در ادرار بکار می روند بسیار مورد توجه کلینسین ها می باشد.

سیتوکراتین‌ها 

سیتوکراتین‌ها (Cytokeratines)

سیتوکراتین ها پروتئین های فیلامانی حاوی کراتین هستند که دراسکلت ستوپلاسمی سلولهای اپیتلیال یافت می شوند. سیتوکراتین ها مشتمل بر دو نوع سیتوکراتین نوع I و II می باشند که خود به چندین زیر واحد تقسیم شده و هر کدام مختص بافت خاصی هستند. تغیرات در میزان این پروتئین ها می تواند نشان دهنده یک تغیر ساختاری (کارسینوم ) در سلولهای اپیتلیال مربوطه باشد.  این پروتئین می تواند یک تومور مارکر خوب برای مراحل اولیه سرطان باشد. سیتوکراتین های خاصی در موارد سرطان مثانه ترشح می شوندکه سیتوکراتین 8 و 18 بهترین نوع برای تشخیص سرطان مثانه با استفاده از اندازه گیری این پروتئینها در ادرار می باشند. ویژگی این تستها 92% بوده و در مطالعات از حساسیت و ویژگی بالاتری نسبت به NMP-22 و BTA دارا بوده است.

سیتوکراتین های ادراری برای استفاده تشخیصی در بیمارانیکه با هماچوری مراجعه می کنند توصیه شده اند. این تومورمارکرها مصارف متعددی دارد که شامل:

1-     آزمایش مکرر برای تشخیص عود تومور در مراحل اولیه. 2- همراه سیتولوژی در موارد عود تومور. 3- امکان انجام آزمایش ارزان و مقرون به صرفه. 4- راهنمائی برای انجام سیتوسکوپی در پیگیری بیماران مبتلا به سرطان مثانه

منابع

منابع:

1-Mian, C., Lodde, M., Haitel, A., Vigl, E. E., Marberger, M., &Pycha, A. (2000).Comparison of the monoclonal UBC-ELISA test and the NMP22 ELISA test for the detection of urothelial cell carcinoma of the bladder. Urology55(2), 223-226.

2-Sturgeon, C. M., Duffy, M. J., Hofmann, B. R., Lamerz, R., Fritsche, H. A., Gaarenstroom, K.,&Diamandis, E. P. (2010). National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine Practice Guidelines for use of tumor markers in liver, bladder, cervical, and gastric cancers. Clinical chemistry56(6), e1-e48.

تهیه: آزمایشگاه

دانلود بروشور

You have no rights to post comments

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران