آزمایش سفلیس

VDRL; RPR 

آزمایش تشخیص سفلیس با نامهای مترادف RPR, VDRL بصورت روزانه در آزمایشگاه تشخیص طبی، آزمایشگاه تخصصی بیماریهای عفونی، آزمایشگاه در اصفهان انجام می گیرد.

 باکتری ایجاد کننده سفلیس

برای این آزمایش در آزمایشگاه تخصصی دکتر شریفی آمادگی خاصی لازم نیست.

نمونه های قابل آزمایش: 

تراشه هاي گرفته شده از شانگر ها در منطقه آسیب دیده، نمونه خون وریدی، و یا مایع مغزی نخاعی گرفته شده از كانال نخاعی، بسته به روش آزمايش مورد استفاده قرار می گیرند.

اين آزمایش یک آزمایش غربالگری یا تشخیص عفونت با تروپونما پاليدوم  (نوعی باکتری) که باعث بروز بیماری مقاربتی (STD) به نام سيفيلیس مي شود، درخواست مي گردد.
پزشک ممکن است درخواست آزمايش بنماید در صورتی که: اگر بيمار دارای علائمي نظير شانکر در اندام تناسلی یا گلو باشد؛ اگر فرد برای دیگر بیماری هاي منتقله از راه جنسی مانند سوزاک درمان می شود؛ اگر بيمار باردار است، چرا که سیفيلیس درمان نشده می تواند جنین در حال رشد را آلوده كند و حتي بكشد؛ براي تعين علت دقيق بيماري فردي كه از علائم غیراختصاصی شبیه سیفيلیس شكايت دارد

 ----------------------------------

ازمایشگاه در اصفهان

hclhda'hi nv hwtihk

You have no rights to post comments

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران