آزمایش تری کرم

Trichrome Staining

روش رنگ آمیزی تری کرم برای تشخیص تخصصی عفونتهای تک یاخته ای روده ای مخصوصا آمیب هیستولیتیکا بصورت روزانه در آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان دکتر شریفی انجام می پذیرد.

آزمایشگاه انگل شناسی در اصفهان

آین رنگ آمیزی برای تشخیص دقیق تک یاخته های روده ای مخصوصا انگلهایی که تشخیص آنها بدون رنگ آمیزی مشکل است انجام می شود. انگل آنتاموبا هیستولیتیکا انگلی است که باعث دیسانتری خونی می شود. رنگ آمیزی تری کرم رنگ آمیزی تخصصی تک یاخته های روده ای می شود. این رنگ آمیزی برای تشخیص عفونت های روده ای تک یاخته ای در آزمایشگاه دکتر شریفی اصفهان روزانه انجام می شود.  لازم به ذکر است که این رنگ آمیزی وقت گیر و مشکل بوده و در آزمایشگاهها انجام نمی شود.

 

چرا آزمایشگاه ما؟

-تنها آزمایشگاه مجهز به تکنولوژی زیمنس Immulite 2000 

-تنها آزمایشگاه با مجموعه کامل آزمایشاتHLA Typing(class1,2)جهت Disease,Transplantation

-تنها آزمایشگاه با مجموعه کامل تستهای آلرژی و شناسایی 450 آلرژن

-تنها آزمایشگاه و مرکز تشخیص مولکولی با مسئولیت متخصصین پزشکی مولکولی و بیوتکنولوژی

-تنها آزمایشگاه با انجام تمامی آزمایشات هورمونی،اتوایمیون،عفونی و...با روشهای تمام اتوماتیک

-تنها آزمایشگاه با توانائی انجام تمامی آزمایشات PCRدر کمتر از 12 ساعت

-تنها آزمایشگاه با انجام رنگ آمیزی تری کرم برای آزمایش مدفوع.

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران