آزمایش سدیمانتاسیون خون

Erythrocyte Sedimentation Rate

آزمایش سدیمانتاسیون خون در آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر شریفی اصفهان

آزمایش سدیمانتاسیون خون

ESR

ESR یا آزمایش سدیمانتاسیون خون عبارت است از میزان رسوب گلبولهای قرمز خون در عرض یک ساعت. این تست یکی از تستهای روتین هماتولوژی (خون شناسی) است که بصورت غیر اختصاصی در التهاب مورد توجه قرار می گیرد.

از آزمایشات روتین آزمایشگاه های تشخیصی است که با دستور پزشک برای طیف وسیعی از  بیماران  انجام می پذیرد. آزمایش سدیماناسیون گلبولهای قرمز یک روش ارزان قیمت و غیر اختصاصی است که نتایج آن به همراه نتایج سایر آزمایشات سودمند و راهنمایی کننده پزشک خواهد بود. تست سدیمانتاسیون گلبولهای قرمز در شرایط خاصی نظیر مشکلات خود ایمن به خصوص روماتیسم مفصلی، عفونتها، التهابهای حاد و مزمن و انواع سرطانها افزایش خواهد یافت. با مشاهده افزایش سرعت رسوب گلبولهای قرمز به تشخیص دقیق و قطعی نمیتوان رسید. سرعت رسوب سلولهای قرمز بر حسب میلیمتر بر ساعت میباشد. در این آزمایش نمونه خون گرفته شده به همراه ضد انعقاد (سیترات سدیم) در لوله های مخصوص آن به صورت عمودی روی پایه های سدیمان قرار داده خواهد شد. لوله ها یا پیپت های آزمایش ESR لوله های بلندی می باشند که از قسمت بالا به پائین از ۰ درجه بندی شده اند. پیپت ها را تا عدد ۰ از خون پر کرده و بعد از ۱ ساعت میزان رسوب گلبولها از عدد ۰ تا قسمتی که سرم صاف وجود دارد خوانده خواهد گردید.

موارد درخواست

چه زمانی پزشک این آزمایش را برای بیمار در نظر می گیرد؟

این آزمایش در صورت مشاهده علائمی دال بر التهاب و یا سرطان ها و علائم مربوط به رماتیسم مفصلی مثل درد و تورم مفصل توصیه خواهد شد. باید توجه کرد که با در نظر گرفتن غیر اختصاصی بودن، این آزمایش حتما همراه با دیگر آزمایشها ارزشمند و کمک کننده به تشخیص هر چه بهتر و نهایی انجام می شود. از طرف دیگر بعد از تشخیص بیماری و درمان بیمار، این آزمایش به جهت سنجش میزان پاسخ به درمان در بیمار به صورت دوره ای انجام می شود. کاهش در سرعت رسوب در ESR  نسبت به مقدار قبلی نشاندهنده بهبودی و افزایش آن نشاندهنده عود بیماری خواهد بود. مقدار طبیعی ESR در مردها تا ۱۰ و در زنان تا ۲۰ میلیمتر بر ساعت است.

C-reactive protein

CRP یا C-reactive protein:

 CRP از پروتئینهای فاز حاد است که مثل ESR یک آزمایش سودمند در التهاب محسوب می شود و حتی این آزمایش از ESR نیز ارزشمندتر است. زیرا به مجرد ایجاد هر التهابی در بدن بیمار، افزایش پیدا کرده و به محض التیام التهاب و بهبودی در آن CRP کاهش پیدا می کند. پس با وجود  غیر اختصاصی بودن، این آزمایش از حساسیت خوبی برخوردار است. بنابراین به همراه ESR آزمایش CRP نیز انجام خواهد شد.

 

موارد افزايش

افزايش سديمان:

 افزایش میزان ESR حاکی از افزایش فیبرینوژن پلاسما و گلبولینها بوده و نیاز به بررسی های بیشتر خواهد داشت.

۱- افزایش کم در التهاب های خفیف و جزئی، آبستنی و کم خونی. 

۲- افزایش زیاد در جواب این آزمایش میتواند بازگو کننده افزایش در پروتئین های خون مانند گلبولینهای خون باشد. این افزایش گلبولینها در مواقع عفونتها، مولتیپل میلوما، ماکروگلبولنمی والدنشتروم و رماتیسم مفصلی دیده خواهد شد.

۳-در زنان بطور معمول میل به افزایش در ESR بیشتر دیده می شود و در دوران قاعدگی و بارداری میزان آن افزایش نشان می دهد.

۴- داروها مانند دکستران، متیل دوپا، تئوفیلین، پنیسیلین، پروکاینامید و داروهای کونتراسپتیو (پیشگیری از بارداری) خوراکی باعث افزایش ESR می شوند.

*کاهش ESR بطور معمول نشاندهنده حالت خاصی نبوده و گاها در موارد پلی سیتمی، لکوسیتوز و ناهنجاری گلبولهای قرمز مانند گلبول قرمز داسی شکل (سیکل سل) دیده خواهد شد. داروهایی مثل آسپیرین،کورتیزون و کینیون باعث کاهش ESR می شوند.

You have no rights to post comments

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران