آزمایش کیست هیداتیک

Hydatid cyst ELISA

  آزمایش تشخیص کیست هیداتیک به روش سرولوژی الایزا هر 3 روز یک بار در آزمایشگاه دکتر شریفی ، آزمایشگاه تخصصی انگل شناسی، آزمایشگاه در اصفهان

کرم نواری اکینوکوکوس گرانولوزوس عامل ایجاد کننده هیداتیدوزیس در انسان و دام بوده و کوچکترین سستودی است که از اهمیت پزشکی زیادی برخوردار است. این بیماری یکی ازمهمترین بیماریهای مشترک انگلی بوده که ازلحاظ پزشکی،دامپزشکی وحتی اقتصادی دربسیاری ازمناطق دنیادارای اهمیت بوده و درکشورهای در حال توسعه مخصوصا درجمعیت روستایی که ارتباط نزدیکی با میزبان نهایی یا سگدارندشایع می‌باشد

برای اطلاعات بیشتر در باره این بیماری لینک زیر را مطالعه فرمائید

ژنوتیپ های کیست هیداتیک در ایران

You have no rights to post comments

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران