آزمایش چربی خون TG

Triglycerides, TG

آزمایش سنجش غلظت تری گلیسرید سرم بصورت روزانه با دستگاه آنالیزور هیتاچی در آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر شریفی اصفهان انجام می شود.

چرا آزمایشگاه دکتر شریفی؟

-تنها آزمایشگاه مجهز به تکنولوژی زیمنس Immulite 2000 

-تنها آزمایشگاه با مجموعه کامل آزمایشاتHLA Typing(class1,2)جهت Disease,Transplantation

-تنها آزمایشگاه با مجموعه کامل تستهای آلرژی و شناسایی 450 آلرژن

-تنها آزمایشگاه و مرکز تشخیص مولکولی با مسئولیت متخصصین پزشکی مولکولی و بیوتکنولوژی

-تنها آزمایشگاه  با انجام تمامی آزمایشات هورمونی،اتوایمیون،عفونی و...با روشهای تمام اتوماتیک

You have no rights to post comments

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران