آزمایش Inhibin-A

آزمایش اینهیبین

تشخیص ناهنجاری کروموزمی جنین 

آزمایش Inhibin-A در دوران بارداری

آزمایش اینهیبین

ایتهیبین ها یا Inhibin هورمونهای هترودایمری هستند که به توسط سلولهای گرانولوزای تخمدانی در خانم ها و سلولهای سرتولی بیضه در آقایان ترشح میشوند. این هورمونها inhibin اینهیبین ها به طور انتخابی ترشح هورمون FSH در هیپوفیز را مهار می کنند و همچنین در گونادها نیز نقش پاراکرین موضعی دارند. شکل مولکول با وزن مولکولی حدود 32 کیلودالتون از 2 زنجیره مستقل آلفا و بتا تشکیل شده است که با پیوندهای دی سو لفیدی به هم متصل شده اند. اندازه گیری inhibin-A در بررسی فیزیولوژی تولیدمثل در انسان اهمیت بسزایی دارد. چندین گزارش منتشر شده بیان کرده اند که inhibin-A بعنوان مارکر اندوکرین در بررسی و ارزیابی فعالیت تخمدان کاربری دارد. تا اهمین اواخر امکان تمایز آزمایشگاهی بین inhibin دایمری فعال در خون و alpha-subunit آزاد اینهیبین در دوران قائدگی طبیعی وجود نداشت. ولی هم اکنون با استفاده از آزمایش های پیشرفته آزمایشگاه ی میتوان inhibin-A را با حساسیت بالا اندازه گیری نمود.

در دوران حاملگی، مکان اصلی ترشح inhibin بجای جسم زرد (corpus luteum)، جفت است و مقدار بیو راکتیو و ایمونو راکتیو آن به شکلی قابل توجهی بالاتر از زنان غیر باردار می باشد. یکی امتیازات عملی بکار گیری inhibin-A بعنوان مارکر اسکرینیگ یا غربالگری، تغییر جزئی آن در حین هفته های 15 تا 18 حاملگی در بارداری های طبیعی می باشد؛ بنابرین در مواردی که امکان دقیق تخمین زمان بارداری وجود ندارد، نتایج آزمایش inhibin-A در محاسبه خطر اختلال ژنتیکی دقت بیشتری خواهد داشت ولی در حالی که با مارکری مثل unconjugated estriol که تیتر آن بسرعت در طول حاملگی تغییر میکند اینچنین نیست.

در حاملگی هایی که جنین، اختلال کروموزم (تریزومی 21) دارد منتهی به سندروم داون می گردد، تیتر سرمی Alpha feto-protein و unconjugated estriol کاهش یافته و hCG و inhibin-A افزایش دارد.

در ثلث دوم حاملگی، میزان inhibin در سرم مادران دارای جنین مبتلا به سندرم داون، در مطالعات مستقل 9/1، 6/3 و 3/1 برابر غلظت متوسط آن در مادران با جنین طبیعی گزارش شده است.

در یک مطالعه بر روی زنان با میانگین سن 9/35 سال نشان داده است که آزمایش inhibin-A به اضافه آزمایش های سه گانه منجر به ارائه بهترین گزارش تحلیل آزمایشگاهی میشود. ترکیب چهار پارامتر بالا، 85% از موارد تریزومی 21 را با مرز خطر یا ریسک (cutoff) 1 در 190 مورد حاملگی شناسائی میکند. علاوه بر این آزمایش تیتر تشخیص‌های مثبت کاذب را تا 5% کاهش میدهد.

 

You have no rights to post comments

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران