آزمایش 17OH Progesterone

17-OH Progesterone

اسامی مترادف 17- هیدروکسی پروژسترون،  17-Hydroxyprogesterone، 17-Alph hydroxy progesterone

نوع نمونه لازم برای انجام آزمایش 17-OH Progesterone: سرم یا پلاسمای EDTA دار  و ادرار 24 ساعته. برای آزمایش   17-OH Progesterone  نیاز به ناشتا بودن و یا آمادگی خاصی نیست.  در مورد نمونه ادرار، 10سی سی از ادرار 24 ساعته را می توان استفاده نمود. برای آزمایش 17-OH Progesterone نیاز به نگهدارنده خاصی نیست.برای آزمایش 17-OH Progesterone  نمونه ادرار جدا شده بایشتی در یک ظرف پلاستیکی  و تا زمان آزمایش در فریرز نگهداری شود. برای آزمایش 17-OH Progesterone  بیماران باید 48 ساعت قبل از جمع آوری نمونه ادرار از مصرف بعضی داروها مانند کورتیکواستروئیدها، ACTH، استروژن یا گونادوتروپین اجتناب نمایند. برای آزمایش 17-OH Progesterone  نمونه های شدیداً همولیز، لیمپیک و یا ایکتریک نباید استفاده شود. نباید نمونه  ادرار در گرما از حالت فریز ذوب شود. برای آزمایش 17-OH Progesterone نمونه سرم یا پلاسما در دمای 4  درجه تا 7 روز و در دمای  20- درجه   تا 14روز پایدار است.  در حین جمع آوری نمونه، ادرار 24 ساعته باید در یخچال نگهداری شده باشد. نمونه ادرار در C◦4 تا 7 روز و در منفی بیست درجه  تا 6 ماه پایدار است.

کاربردهای بالینی آزمایش 17-OH Progesterone شامل:  ارزیابی فعالیت آنزیمی 21 هیدروکسیلاز،  تشخیص زودرس هایپرپلازی مادرزادی فوق کلیه CAH  در موارد  کمبود یا عدم حضور آنزیم11  یا 21- هیدروکسیلاز.   پیگیری درمان جانشینی با کورتیزول در بیماران مبتلا به  CAH

 

روش مرجع  برای آزمایش 17-OH Progesterone:   RIA

روش ارجح برای آزمایش 17-OH Progesterone: + IRMA  روشهای استخراجی

سایر روشها برای آزمایش EIA :17-OH Progesterone ، فلورومتری، کمی لومینوسانس

سطوح طبیعی در سرم یا پلاسما:  نوزادان: < 630ng/dL 

بالغین:  مردان: < 220 ng/dL  زنان: فولیکولار: < 80 ng/dL   لوتئال: < 285 ng/dL       یائسگی: < 51 ng/dL

در نوزادان نارس گاهی میزان  17-OH Progesterone  به بالاتر از ng/dl 1000 نیز می رسد.

مقادیر مرجع ادرار: نوزادان و اطفال سه روزه تا یک سالگی:    50 ng/24 hr<                کودکان یک تا هشت سال: 300  ng/24 hr   <           بزرگسالان:مردان:    2.0 µg/24 hr<       زنان:    4.5 µg/24 hr  <

 تفسیر نتیجه آزمایش آزمایش 17-OH Progesterone:   بیشتر از 90 درصد هایپرپلازی های مادرزادی فوق کلیه به علت جهش در ژن کد کننده آنزیم 21- هیدروکسیلاز (CYP21A2) می باشد. این بیماران عموما دارای مقادیر خیلی بالای آندروستون دیون (5 تا 10 برابر بالاتر ) و سطوح بالای 17- هیدروکسی پروژسترون 17-OH Progesterone است. در صورتی که غلظت کورتیزول در این بیماران پایین یا خیلی پایین است. تیتر بالا: در زنان مبتلا به هیدروتیسم با کمبود آنزیم 17- هیدروکسیلاز، هیپرپلازی فوق کلیه، نئوپلاسم آدرنال، نئوپلاسم تخمدان. سطح پایین: در هرمافرودیسم کاذب در مردان و بیماران آویون. واکنش تداخلی: بعضی استروئید ها در آزمایش 17-OH Progesterone مداخله گر هستند و توصیه می شود برای نوزادان یک فرم استخراج شده تهیه کنند.

توضیحات:  در بدو تولد، محور هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال و محور هیپوفیز-هیپوتالاموس-گنادی فعال خواهد شد و غلظتهای استروئید آدرنال و جنسی بالا خواهد رفت.  در نوزادان نارس ممکن است افزایش سطوح به سبب بیماری و استرس وجود داشته باشد در نتیجه در مواقعی احتمال دارد سطح 17- هیدروکسی پروژسترون 17-OH Progesterone به بالای1000 ng/ml   برسد.  در نوزادان سالم مقادیر 17- هیدروکسی پروژسترون یا 17-OH Progesterone ممکن است به 3/1 نوزادان نارس برسد و در 2 سالگی تا قبل از بلوغ جنسی غلظت  17- هیدروکسی پروژسترون 17-OH Progesterone به کمتر از 277 ng/ml  می رسد.

 

آزمایش17-OH Progesterone

اسامی مترادف 17- هیدروکسی پروژسترون،  17-Hydroxyprogesterone، 17-Alph hydroxy progesterone

نوع نمونه لازم برای انجام آزمایش 17-OH Progesterone: سرم یا پلاسمای EDTA دار وادرار 24 ساعته. برای آزمایش   17-OH Progesterone نیاز به ناشتا بودن و یا آمادگی خاصی نیست.  در مورد نمونه ادرار، 10سی سی از ادرار 24 ساعته را می توان استفاده نمود. برای آزمایش 17-OH Progesterone نیاز به نگهدارنده خاصی نیست.برای آزمایش 17-OH Progesterone نمونه ادرار جدا شده بایشتی در یک ظرف پلاستیکی  و تا زمان آزمایش در فریرز نگهداری شود. برای آزمایش 17-OH Progesterone  بیماران باید 48 ساعت قبل از جمع آوری نمونه ادرار از مصرف بعضی داروها مانند کورتیکواستروئیدها، ACTH، استروژن یا گونادوتروپین اجتناب نمایند. برای آزمایش 17-OH Progesterone  نمونه های شدیداً همولیز، لیمپیک و یا ایکتریک نباید استفاده شود. نباید نمونه  ادرار در گرما از حالت فریز ذوب شود. برای آزمایش 17-OH Progesterone نمونه سرم یا پلاسما در دمای 4  درجه تا 7 روز و دردمای  20- درجه   تا 14روز پایدار است. در حین جمع آوری نمونه، ادرار 24 ساعته باید در یخچال نگهداری شده باشد.نمونه ادرار در C◦4 تا 7 روز و درمنفی بیست درجه  تا 6 ماه پایدار است.

کاربردهای بالینی آزمایش 17-OH Progesterone شامل:  ارزیابی فعالیت آنزیمی 21 هیدروکسیلاز،  تشخیص زودرس هایپرپلازی مادرزادی فوق کلیه CAH  در موارد  کمبود یا عدم حضور آنزیم11  یا 21- هیدروکسیلاز.   پیگیری درمان جانشینی با کورتیزول در بیماران مبتلا به  CAH

 

روش مرجع  برای آزمایش 17-OH Progesterone:  RIA

روش ارجح برای آزمایش 17-OH Progesterone: + IRMA  روشهای استخراجی

سایر روشها برای آزمایش EIA:17-OH Progesterone، فلورومتری، کمی لومینوسانس

سطوح طبیعی در سرم یا پلاسما: نوزادان: < 630ng/dL 

بالغین: مردان: < 220 ng/dL  زنان:فولیکولار: < 80 ng/dL   لوتئال: < 285 ng/dL       یائسگی: < 51 ng/dL

در نوزادان نارس گاهی میزان  17-OH Progesterone  به بالاتر از ng/dl 1000 نیز می رسد.

مقادیر مرجع ادرار:نوزادان و اطفال سه روزه تا یک سالگی:    50 ng/24 hr<                کودکان یک تا هشت سال: 300 ng/24 hr   <           بزرگسالان:مردان:    2.0 µg/24 hr<       زنان:    4.5 µg/24 hr  <

 تفسیر نتیجه آزمایش آزمایش 17-OH Progesterone:   بیشتر از 90 درصد هایپرپلازی های مادرزادی فوق کلیه به علت جهش در ژن کد کننده آنزیم 21- هیدروکسیلاز (CYP21A2) می باشد. این بیماران عموما دارای مقادیر خیلی بالای آندروستون دیون (5 تا 10 برابر بالاتر ) و سطوح بالای 17- هیدروکسی پروژسترون 17-OH Progesterone است. در صورتی که غلظت کورتیزول در این بیماران پایین یا خیلی پایین است.تیتر بالا: در زنان مبتلا به هیدروتیسم با کمبود آنزیم 17- هیدروکسیلاز، هیپرپلازی فوق کلیه، نئوپلاسم آدرنال، نئوپلاسم تخمدان. سطح پایین: در هرمافرودیسم کاذب در مردان و بیماران آویون. واکنش تداخلی: بعضی استروئید ها در آزمایش 17-OH Progesterone مداخله گر هستند و توصیه می شود برای نوزادان یک فرم استخراج شده تهیه کنند.

توضیحات:  در بدو تولد، محور هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال و محور هیپوفیز-هیپوتالاموس-گنادی فعال خواهد شد و غلظتهای استروئید آدرنال و جنسی بالا خواهد رفت. در نوزادان نارس ممکن است افزایش سطوح به سبب بیماری و استرس وجود داشته باشد در نتیجه در مواقعی احتمال دارد سطح 17- هیدروکسی پروژسترون 17-OH Progesterone به بالای1000 ng/ml   برسد. در نوزادان سالم مقادیر 17- هیدروکسی پروژسترون یا 17-OH Progesterone ممکن است به 3/1 نوزادان نارس برسد و در 2 سالگی تا قبل از بلوغ جنسی غلظت  17- هیدروکسی پروژسترون 17-OH Progesterone به کمتر از 277 ng/ml  می رسد.

You have no rights to post comments

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران