مسئول فنی آزمایشگاه دکتر شریفی

مسئولین فنی آزمایشگاه

 

سمت

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

تصویر

مسئول فنی

دکتری علوم آزمایشگاهی

فروغ شریفی

 

دکتر فروغ شریفیدکتر فروغ شریفی متخصص علوم آزمایشگاهی

دکترای علوم آزمایشگاهی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران 

مسئول فنی آزمایشگاه

 

 دکتر زهرا بیات

فوق تخصص درماتوپاتولوژی

 

 

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران