مدیرت آزمایشگاه

مدیر آزمایش دکتر شریفی

 

سمت

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

تصویر

مدیریت آزمایشگاه

پزشک

بابک صادقپور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------

آزمایشگاه در اصفهان

Hclhda'hi nv hwtihk

 

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران