مطالب

آزمایش لام اسکاچ

Enterobius vermicularis

آزمایش سدیمانتاسیون خون

Erythrocyte Sedimentation Rate

آدرس ما : ایران - اصفهان - دروازه شیراز - ابتدای چهار باغ بالا - بن بست دادستان - آزمایشگاه دکتر شریفی
طراحی سایت : وب @ ایران