آزمایش شمارش گلبولهای سفید

آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان ، آزمایش زگیل تناسلی ، آزمایشات بارداری در اصفهان ، بهترین آزمایشگاه در اصفهان ، آزمایش hpv در اصفهان ، آزمایش کبد چرب ، بهترین آزمایشگاه اصفهان

WBC Differential count

آزمایش تفکیک و شمارش گلبولهای سفید خون در قالب CBC بصورت روزانه و اورژانسی در آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر شریفی در اصفهان

آزمایش شمارش گلبولهای سفید WBC خون

مقدمه:

سلولهای سفید خون در مغز استخوان ، گره‌های لنفاوی،طحال و تیموس تولید می‌شوند گلبولهای سفید خون تمامی اجزای یک سلول جانوری را دارا بوده و انواع مختلف فعالیتهای حیاتی را انجام می‌دهند. تعداد طبیعی گلبولهای سفید خون در هر میلیمتر مکعب خون انسان تقریبا هفت هزار عدد می باشد که در قیاس با گلبولهای قرمز این مقدار بسیار کم می باشد. گلبولهای سفید به 2 گروه گرانولوسیت (رنگ دانه‌دار) و آگرانولوسیت (بدون رنگدانه) تقسیم می شوند.

گرانولوسیتها

این سلولهای سفید هسته چند قسمتی و سیتوپلاسم دانه‌دار دارند و تقریبا 70 درصد از گلبولهای سفید خون را در یک فرد طبیعی تشکیل می‌دهند. این سلولها خاصیت بیگانه خواری یا فاگوسیتوز دارند و انگل ها، باکتریها، ویروس ها، قارچ ها و سایر مواد خارجی را با ایجاد پاهای کاذب داخل خود می کشند که به این عمل فاگوسیتوز یا بیگانه خواری می گویند.داخل سلول سفید اجرام بیگانه هضم شده و از بین می روند. این سلولها همچنین قدرت عبور از میان سلولهای پوششی دیواره مویرگها را داشته و وارد فضای بین سلولی شوند که دیاپدز نامیده می شود.

گرانولوسیتها به 3 گروه تقسیم شده اند: 

• نوتروفیلها

سلولهایی گرد، هسته چند قسمتی که دارای دو یا چهار لب پیوسته به هم می باشند. قطری معادل 15 – 12 میکرومتر دارند. و وطیفه فاگوسیتوز (بیگانه خواری) میکروبها را انجام می‌دهند.

• بازوفیلها

سلولهایی گرد، هسته دارای دو لب غیر واضح و 12 – 10 میکرومتر قطر دارند. هیستامین که مهمترین عامل التهاب بافتها و الرژی می باشد و هپارین را که از تشکیل لخته جلوگیری می‌کند آزاد خواهد ساخت.

• ائوزینوفیلها

سلولهای گرد، هسته‌ها اکثرا دو لب داشته، قطری حدود  12 – 10 میکرومتر دارند و مواد شیمیایی خاصی را  که باعث فروکش کردن التهاب می‌شود را ترشح می‌کنند و نقش اصلی در مبارزه علیه عفونت های کرمهای انگلی ایفا می‌کنند.

آگرانولوسیتها 

هسته به نسبت درشت بوده و سیتوپلاسم یکنواختی خواهند داشت و شامل مونوسیتها و لنفوسیتها می باشند.

• لنفوسیتها

سلولهای گرد با هسته کروی، سیتوپلاسم تشکیل حلقه باریک را در حومه هسته داده و  قطری معادل 8 – 6 میکرومتر دارند. لنفوسیتها در افراد بالغ تقریبا  25 درصد از گلبولهای سفید را شامل می شوند.  اکثرا در دستگاه لنفاوی یافت می‌شوند. لنفوسیتها دو گرو هند: نوع لنفوسیت B که در مغز استخوان تولید و بالغ می‌شوند ولی در گره‌های لنفاوی جایگزین می شوند.لنفوسیت T که پس از ساخته شدن در مغز استخوان در تیموس مراحل رشد و نمو خود را ادامه می دهد.

ظاهر لنفوسیتها T , B در زیر میکروسکوپ قابل تفکیک نیست. سلولهای B آنتی بادی (پادتن) ترشح کرده و به مبارزه علیه میکروبها می پردازند.

• مونوسیتها

سلولهای گرد و بزرگ یا نامنظم می‌باشند. هسته‌ها گرد یا کلیوی شکل و یا نعل اسبی هستند. نسبت به لنفوسیتها ، سیتوپلاسم بیشتری خواهند داشت.  قطر 15 – 10 میکرومتر دارند. در خون به عنوان سلولهای بیگانه خوار کننده عمل کرده و زمانی که دستگاه گردش خون را ترک می کنند و به ماکروفاژها تبدیل می‌شوند که انگل ها، باکتریها، ویروس ها، و سلولهای مرده ، اجزای سلولی و بقایای درون بافتی را فاگوسیتوز کرده و از بین می برند. در بدن بخصوص در کبد ، طحالو گره‌های لنفاوی بیشتر یافت می‌شود.

آزمایشگاه دکتر شریفی

هماتولوژی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *