آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان ، آزمایش زگیل تناسلی ، آزمایشات بارداری در اصفهان ، بهترین آزمایشگاه در اصفهان ، آزمایش hpv در اصفهان ، آزمایش کبد چرب ، بهترین آزمایشگاه اصفهان

کلمات کلیدی:

• آزمایش
• میکروسپوریدیا
• Microsporidia
• رنگ آمیزی
• کروموتروپ
• تشخیص
• میکروسپوردیدیوز
• میکرواسپورا
• آزمایشگاه
• اصفهان

میکروسپوریدیا Microsporidia

انگل های ميکروسپوريدا یی انگل هایی اجباری درون سلولی می باشند که قـادر به توليــد اسپور در ميزبان خود هستند. میکروسپوریدیا ها باعث عفونت در بسياری از حيوانات شده و امروزه به عنوان یک عامل بيماری زا در انسان بخصوص به عنوان عفونت فرصت طلب یا ساپروفیت در مبتلايان به ايدز شناسايی شده اند. اين گروه از انگل ها (میکروسپوریدیا ها) از سال 1857 مـــــــورد بررسی وشناسايی قــــــرار گرفته اند. ميکروسپوريداها ارگانیسم هایی حد فاصل بین پروکاريوت و يوکاريوت ها هستند. شباهت ميکروسپوريدا با يوکاريوت ها: ميکروسپوريدا دارای هسته مشخص، ميکروسپوريدا دارای غشاﺀ هســـــته، ميکروسپوريدا دارای غشـــــــــاﺀ پلاسمـــايی. شباهت ميکروسپوريدا با پروکاريوت ها: ميکروسپوريدا فاقد ميتوکندری، ميکروسپوريدا فاقد دستگاه گلژی، ميکروسپوريدا فقدان پراکــسی زوم و ريبوزوم S 70
ميکروسپوريدا Microsporidia
تا به امروز ١۴٣ جنس و هزارو دويست گونه از ميکروسپوريدياها شناسایی شـــــده اند که در گروه بزرگی از حيوانات بی مهره و مهره دار انتـــشار دارند. برخی از گونه های اين انگل ها، ميکروسپوريديا، هر ساله خسارات زیادی به صنعت کرم ابريشم و نیز زنبور عسل وارد می کند. ميکروسپوريديا ها در مدفوع 39% از افراد مبتلا به ايدز که دارای اسهـــــال مزمن بوده اند، دیده شده است و براساس گزارش ديگری 30% افراد ايدزی که دارای عفونت کريپتوسپوريديايی بوده اند همزمان به ميکروسپوريديا نيز آلوده بوده اند. در افراد مبتلا به ايدز که تعداد سلو لهایCD4+,T کمتر از 50 عدد در هر ميلی متر مکعب خون بوده است عفونت با ميکروسپوريديا از شيوع بيشتری برخوردار می باشد.

خصوصيات ميکروسپورا

ميکروسپورا دارای سيکل جنسی و غير جنسی بوده و نتیجه چرخه جنسی اسپور است. اندازه اسپور ها از ۱ تا ۱٢ ميــــکرون است اما ميکروسپوريدياهای انسانی ۱ تا ٤ می باشند.
ميکروسپوريديا ها گرم مثبت هستند.
مطالعه ساختمان درونی ميکروسپوريديا ها با ميــــــــکروسکوپ الکترونی امکانپذیر است.
در ميکروسپوريدياها تعداد هسته ها، انـــــدازه اسپور، تعداد پيچش فيلا مان ها، شکل اسپور در تعيين جنس و گونه ميکروسپوريديا اهميت دارند.

ساختمان اسپور ميکروسپوريديا :

اگزوسپور يا ديواره ضخيم خارجی ميکروسپوريديا
اندوسپور با ديواره نازک ميکروسپوريديا
هسته: ۱تا٢ عدد است + سيتوپلاسم ميکروسپوريديا
کيسه قطبی (polar sac) ميکروسپوريديا: فيلامان ها ی ميکروسپوريديا از آن خارج می شوند
واکوئل ميکروسپوريديا
تاکسونومی یا طبقه بندی Taxonomy
Kingdom: Protozoa
Phylum:Microspora
Class: Microsporea
Order: Microsporidia
Genus:1) Encephalitozoon: E. intestinales, E. hellem, E. cuniculi
2) Nosema: N. connori, N. corneum, N. ocularum,
N. bombycis, N. apis, N. branchiale
3) Enterocytozoon: E. bieneusi, E. salmonis
4) Vitaforma: V. cornea
5) Pleistophora: P. ronneafiei
6) Trachipleistophora: T. hominis, T.anthropopthera
7) Microsporidium: M. africanum, M. ceylanensis
8) Brachiola: B. algerae, B. vesicularum, B. connori

بيماريزايی ميکروسپوريديا

برخی از ميکروسپوريديا ها جزﺀ عوامــل شايــع عفونتهای بدون علامت و خود محدود شونده در بيماران دارای سيستم ايمنی سالم معرفی شده اند اما ابهامات فــراوانی در مورد بيماريزايی ميکروسپوريديا وجود دارد. ميکروسپوريديوزيس در بيماران ايدزی شايعتر است. علائم بالينی عفونت ميکروسپوريديا به محل استقرار انگل در بدن بستگی دارد. عفونتهای روده ای با ميکروسپوريديا ، عفونت چشمی ميکروسپوريديا، عفونت تنفسی میکروسپوریدیا، ميوزيت میکروسپوریدیایی، میکروسپوردیدیوز کبدی، عفونت کليوی ميکروسپوريديا، عفونت صفراوی و منتشر ميکروسپوريديا
بيماريزايی
ميکروسپوريديا های ايجاد کننده عفونتهای روده ای در انسان: انتروسيتوزون بينئوزی، انسفاليتوزون اينتستيناليس
اين ميکروسپوريديا ها به عنوان عوامل اصلی در ١۰ تا ۴۰ % از بيماران مبتلا به ایدز اسهالی مزمن شناسايی شده اند. هر دو میکروسپوریدیا (انتروسيتوزون بينئوزی، انسفاليتوزون اينتستيناليس
) در دستگاه صفراوی افراد مبتلا بــه کوله سيستيت دیده شده اند. انسفاليتوزون اينتستيناليس می تواند در بدن منتشر شده و ايجاد تب، سينوزيت و کلانژيت کند. از عفونت های ايجاد شده با ميکروسپوريديا ها بيشترين بروز مربوط به عفونت روده ای میکروسپوریدیا است که در آن اسهال آبکی شديد و مداوم دیده شده و تمايل به مزمن شدن دارد و حتی می تواند کشنده نیز باشد.
Clinical Manifestation
Intestinal infection: Enterocytozoon bineusi
Encephalitozoon intestinalis
Ocular Infection: Nosema ocularum
Vittaforma corneae- Enc.hellem
Muscular Infection: TrachiPleistophra hominis
Systemic Infection: Enc.intestinalis
Enc.hellem-Enc.cuniculi- N.connori

روش های تشخيصی

آزمايش مستقيم از مواد دفعی و ترشحات +رنگ آميزی
( کروموتروپ، گيمسا، گرم، فلوروکروم و H&E)
روش کشت میکروسپوریدیا: رده های مختلف سلولی جهت رشد بعضی از ميــکروسپوريديا ها مثل انسفاليتوزون ها، تــــــــــراکی پليستوفورا، براکيولا آلـــگرا و ويتــافورما کـورنه آ بــه کار رفته اند. انتروسيتوزون بينئوزی بمدت کوتاهی در محيط کشت رشد میکند.
استفاده از روش های سرولوژی (IFA, ELISA, WB)
استفاده از حيوانات آزمايشگاهی ( موش سفيد، رت، خرگوش و سگ)
استفاده از ميکروسکوپ الکترونی
استفاده از مونوکلونال آنتی بادی
استفاده از روش های مولکولی

راههای تشخيص :

روش استاندارد طلايی جهت تشخيص قطعی ميکروسپوريديا مشاهده آنها با استفاده از ميکروسکـوپ الکـــترونی می باشد و از بين روشهای رنــــگ آميزی اختصاصیترين روش رنگ آميزی کروموتروپ 2R است.
بعد از رنگ آميزی: اسپــور های کوچک برنگ صــورتی مــايل به قرمز به همراه مناطق رنگ نشده واضح در قطبها يا مــرکز که ظاهر نواری مانند داشته و ميانگين اندازه میکروسپوریدیا 1 تا 5/2 ميکرون است (نیاز به بزرگنمايی بالای ميکروسکوپ دارد).
روشهای تغليظ و يا شناورسازی در تجمع اسپورها تاثير چندانی نداشته است.
روش رنگ آميزی تری کروم آبی ويژه ميکروسپوريدياها

میکروب، قارچ و انگل شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *