بخش اندرولوژی و اسپرموگرام

آندرولوژی و اسپرموگرام

  • مسئول بخش :
  • سرکار خانم دکترمرضیه درخشان ( دکترای تخصص بیولوژی تولیدمثل از دانشگاه علوم‌پزشکی تهران )
  • در بخش اندرولوژی و اسپرموگرام ازمایشگاه دکترشریفی :
  • اسپرموگرام تخصصی همراه با بررسی زنده مانی و تست پراکسیداز(جهت تعیین تعداد و نوع لوکوسیت)، رنگ امیزی مورفولوژی (Diff - quick)
  • بررسی شکستگی DNA اسپرم (SDFA)
  • بررسی بلوغ کروماتین اسپرم (SCMA)
  • تست فروکتوز جهت تشخیص ازواسپرمی انسدادی از غیر انسدادی
  • تست واکنش اکروزومی اسپرم (AR)
  • تست واکنش اکروزومی اسپرم (AR) انجام میشود.
  • همانطور که مستحضرید تست های ذیل در افراد نابارور با منشا اولیه و یا ثانویه، چک بارداری، افراد مبتلا و یا مشکوک به واریکوسل، افراد با الودگی شغلی ، افراد مبتلا به سقط و IUI - IVF failure و .... قابل انجام است.