بخش پاتولوژی و سیتولوژی

بخش پاتولوژی و سیتولوژی

در بخش پاتولوژی آزمایشگاه دکتر شریفی کلیه تست های پاپ اسمیر و پاپ لیکوئید به صورت اورژانسی تحت نظر سرکار خانم دکتر بیات (بورد تخصصی کلینیکال، آناتومیکال پاتولوژی و فوق تخصص درماتوپاتولوژی) با درزنده آکادمیک و کلینیکال و تجهیزات روز دنیا انجام می پذیرد.

تست های تخصصی این بخش به شرح زیر است :

:Cytology 

 

بررسی سیتولوژی مایعات بدن –

سیتولوژی ادرار   –

FNA  –

CSF CYTOLOGY  –

BUCCAL SMEAR   –

Papsmear (Conventional) and Papsmear( Liquid based)  –

:Pathology

 

Tissue pathology –

Routine Stain(H&E)  –

Block& Slide Preparation –

Consultation –

Immunohistochemistry(IHC)  –

Chromogenic Institu Hybridization (CISH)  –

انواع رنگ آمیزی اختصاصی  –