بخش پاتولوژی و سیتولوژی

آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان ، آزمایش زگیل تناسلی ، آزمایشات بارداری در اصفهان ، بهترین آزمایشگاه در اصفهان ، آزمایش hpv در اصفهان ، آزمایش کبد چرب ، بهترین آزمایشگاه اصفهان

بخش هماتولوژی/سرولوژی/ الکتروفورز

تست های تخصصی این بخش به شرح زیر است :

:Cytology 

 

بررسی سیتولوژی مایعات بدن –

سیتولوژی ادرار   –

FNA  –

CSF CYTOLOGY  –

BUCCAL SMEAR   –

Papsmear (Conventional) and Papsmear( Liquid based)  –

:Pathology

 

Tissue pathology –

Routine Stain(H&E)  –

Block& Slide Preparation –

Consultation –

Immunohistochemistry(IHC)  –

Chromogenic Institu Hybridization (CISH)  –

انواع رنگ آمیزی اختصاصی  –

همچنین برای ورود و آشنایی با بخش ایمونولوژی و فلوسایتومتری آزمایشگاه دکتر شریفی کلیک کنید.