بخش VIP

بخش VIP

 • بخش VIP مختص به مدیران، روسا و مراجعین وفادار آزمایشگاه می باشد که با ارائه خدماتی متمایز آماده خدمت رسانی در راستای جلب رضایت شما بزرگان دارد . خدمات این بخش به صورت زیر می باشد: * طبقه جداگانه مخصوص مراجعین
  * پذیرش و نمونه گیری بدون نوبت ، با کارت مخصوص
  * نیروهای متخصص ویژه برای بخش VIP (VIP Group)
  * تشکیل پرونده سلامت
  * ارسال جواب با پیک رایگان
  * پذیرایی ویژه
  * تمامی قیمت ها با تعرفه های معاونت درمان می باشد و هیچ گونه هزینه مازادی برای خدمات، از مراجعه کننده دریافت نمیگردد.