بخش VIP

بخش VIP

  • بخش VIP مختص به مدیران، روسا و مراجعین وفادار آزمایشگاه می باشد که با ارائه خدماتی متمایز آماده خدمت رسانی در راستای جلب رضایت شما بزرگان دارد . خدمات این بخش به صورت زیر می باشد:

طبقه جداگانه مخصوص مراجعین

پذیرش و نمونه گیری بدون
نوبت ، با کارت مخصوص

نیروهای متخصص ویژه برای بخش
(VIP (VIP Group

پذیرایی ویژه

تشکیل پرونده سلامت

ارسال جواب با پیک رایگان

توجه:   تمامی قیمت ها با تعرفه های معاونت درمان می باشد و هیچ گونه هزینه مازادی برای خدمات، از مراجعه کننده دریافت نمیگردد.