بخش میکروب شناسی ، قارچ شناسی و انگل شناسی

آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان ، آزمایش زگیل تناسلی ، آزمایشات بارداری در اصفهان ، بهترین آزمایشگاه در اصفهان ، آزمایش hpv در اصفهان ، آزمایش کبد چرب ، بهترین آزمایشگاه اصفهان

میکروب شناسی ، قارچ شناسی و انگل شناسی

انگل ها در همه ی افراد می توانند عفونت ایجاد نمایند. به دلیل تشابه علائم با سایر بیماری های عفونی و تفاوت درمانی، تشخیص دقیق این بیماری ها اهمیت بسزایی دارد. آزمایشگاه دکتر شریفی از معدود آزمایشگاه های استان اصفهان است که با بخش فعال انگل شناسی همه ی تست های انگل شناسی، قارچ شناسی و حشره شناسی را به صورت تخصصی از تمام نمونه های بالینی انجام می دهد. همچنین این آزمایشگاه مجهز به بخش کشت قارچ با بالاترین میزان دقت می باشد. اداره این بخش تحت نظر دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی و مدرس دانشگاه است.

آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان ، آزمایش زگیل تناسلی ، آزمایشات بارداری در اصفهان ، بهترین آزمایشگاه در اصفهان ، آزمایش hpv در اصفهان ، آزمایش کبد چرب ، بهترین آزمایشگاه اصفهان
آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان ، آزمایش زگیل تناسلی ، آزمایشات بارداری در اصفهان ، بهترین آزمایشگاه در اصفهان ، آزمایش hpv در اصفهان ، آزمایش کبد چرب ، بهترین آزمایشگاه اصفهان

Microbiology

بخش میکروب شناسی ( میکروبیولوژی ) دارای دپارتمان نمونه برداری است. در این بخش نمونه برداری از زخم و ضایعات پوستی و نیز نمونه برداری از چشم، گوش، بینی، گلو و سایر نقاط بدن با رعایت کامل شرایط استریل، انجام می شود. هم چنین این بخش دارای دپارتمان های مجزای کشت میکروبی، محیط سازی، انکوباسیون می باشد. این بخش مانند سایر بخش های آزمایشگاهی با انجام کنترل کیفی دقیق روزانه توسط مسئول کنترل کیفی آزمایشگاه و نیز استفاده از مواد اولیه مرغوب و معتبر در کنار بهره مندی از امکانات ویژه کشت و جداسازی انواع نمونه های میکروبی، تشخیص صحیح، به موقع و موثر بیماری های عفونی را فراهم کرده و آزمایشگاه دکتر شریفی را به عنوان بهترین ارائه دهنده خدمات تشخیصی در زمینه میکروب شناسی در اصفهان معرفی نمونه است. بخش میکروب شناسی این آزمایشگاه تحت نظر دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی و مدرس دانشگاه اداره می شود.

 • مسئول بخش میکروب شناسی ، قارچ شناسی و انگل شناسی ،جناب آقای دکتر رسول جعفری :
 • فارغ التحصیل دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • فعالیت های پژوهشی متعدد در زمینه تشخیص عفونتهای انگلی روده ای، کیست هیداتیک و توکسوپلاسموز
 • در زمینه ایمونولوژی و بعضی از بیماریهای ایمونوپاتیک و بیماریهای عفونی باکتریایی مانند سل وعفونتهای بیمارستانی فعالیت های تشخیصی و متدهای تشخیصی در زمینه عفونت های روده ای تناسلی انگلی اعم از تک یاخته ای (کربپتوسپورییدیوم، ژیاردیا، آمیبها، بلاستوسیستیس، تریکوموناس) و کرمی (کرمهای گرد و پهن)، انگل های خونی نسجی مانند، مالاریا، لیشمانیا، توکسوپلاسما، دمودکس، سارکوپتس اسکابئی (گال)، کیست هیداتیک، شیستوزوما، فاسیولا و دیکروسولیوم و بیماریهای غیر بومی نادر مانند تریپاوزوما
 • علاوه بر بیماریهای انگلی، فعال در زمینه تشخیص تومورمارکرهای روده ای نیز فعالیت تشخیصی
آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان ، آزمایش زگیل تناسلی ، آزمایشات بارداری در اصفهان ، بهترین آزمایشگاه در اصفهان ، آزمایش hpv در اصفهان ، آزمایش کبد چرب ، بهترین آزمایشگاه اصفهان
 • بخشی از تست های تخصصی انگل و قارچ شناسی آزمایشگاه :
 • عفونت های گوارشی انگلی : تشخیص تخصصی آمیبیاز، ژیاردیاز، کریپتوسپوریدیوز، ایزوسپوریاز، سیکلوسپوریاز، استرونژیلوئیدیاز، عفونت کرم های گوارشی
 • عفونت ها و آلودگی های پوست، مو و ناخن : دمودکس، گال، درماتوفیتوز، اونیکومایکوز، شپش مو، سالک
 • عفونت های انگل های بافتی : توکسوپلاسموز (TOXOPLASMA IgG AVIDITY) ، کیست هیداتیک، توکسوکاریاز، آمیبیاز خارج روده ای، استروژیلوئیدیاز خارج روده ای
 • عفونت های خونی : مالاریا، شیستوزومیاز
 • عفونت های چشمی : کراتیت آکانتوموبایی، میکروسپوریدیوز چشمی

همچنین برای آشنایی با بخش پاتولوژی و سیتولوژی آزمایشگاه دکتر شریفی کلیک کنید.

آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان ، آزمایش زگیل تناسلی ، آزمایشات بارداری در اصفهان ، بهترین آزمایشگاه در اصفهان ، آزمایش hpv در اصفهان ، آزمایش کبد چرب ، بهترین آزمایشگاه اصفهان

مقالات این بخش