بخش میکروب، قارچ و انگل شناسی

میکروب، قارچ و انگل شناسی

انگل ها در همه ی افراد می توانند عفونت ایجاد نمایند. به دلیل تشابه علائم با سایر بیماری های عفونی و تفاوت درمانی، تشخیص دقیق این بیماری ها اهمیت بسزایی دارد. آزمایشگاه دکتر شریفی از معدود آزمایشگاه های استان اصفهان است که با بخش فعال انگل شناسی همه ی تست های انگل شناسی، قارچ شناسی و حشره شناسی را به صورت تخصصی از تمام نمونه های بالینی انجام می دهد. همچنین این آزمایشگاه مجهز به بخش کشت قارچ با بالاترین میزان دقت می باشد. اداره این بخش تحت نظر دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی و مدرس دانشگاه است.

  • بخشی از تست های تخصصی انگل و قارچ شناسی آزمایشگاه :
  • عفونت های گوارشی انگلی : تشخیص تخصصی آمیبیاز، ژیاردیاز، کریپتوسپوریدیوز، ایزوسپوریاز، سیکلوسپوریاز، استرونژیلوئیدیاز، عفونت کرم های گوارشی
  • عفونت ها و آلودگی های پوست، مو و ناخن : دمودکس، گال، درماتوفیتوز، اونیکومایکوز، شپش مو، سالک
  • عفونت های انگل های بافتی : توکسوپلاسموز (TOXOPLASMA IgG AVIDITY) ، کیست هیداتیک، توکسوکاریاز، آمیبیاز خارج روده ای، استروژیلوئیدیاز خارج روده ای
  • عفونت های خونی : مالاریا، شیستوزومیاز
  • عفونت های چشمی : کراتیت آکانتوموبایی، میکروسپوریدیوز چشمی