گردشگری سلامت

نیاز روز افزون به خدمات پزشکی و سفرهای متعدد بیماران به کشورهای مختلف منجر به مشکلات متعددی میشود. از جمله از این مشکلات میتوان به این موارد اشاره کرد: عدم آشنایی توریست با کشور مقصد و سیستم بهداشتی-درمانی آن، سردرگمی بیماران برای انتخاب درمان و پزشک، هزینه های درمانی غیر ضروری، عدم تشخیص صحیح بیماری به دلیلی رجوع به افراد غیر متخصص، طولانی شدن سیر درمان، اقامت طولانی و …

آزمایشگاه دکتر شریفی با هدف رفع برخی مشکلات مذکور و جهت ارائه خدمات درمانی آزمایشگاهی با کیفیت به توریستهای خارجی در شهر تاریخی -توریستی اصفهان اقدام به راه اندازی دپارتمان گردشگران خارجی ببه عنوان اولین آزمایشگاه فعال در حوزه گردشگری سلامت نموده است. از جمله از خدمات ارائه شده در این بخش همراهی مترجم، پذیرش و نمونه گیری در بخش مجزا، تشکیل پرونده سلامت ، پذیرایی، پیگیری و پایش بیمار بعد از بازگشت به کشورش از طریق تلفن، سایت و شبکه های اجتماعی ،…. می‌باشد.