درباره ما

آزمایشگاه دکتر شریفی از سال 1387 با مسئولیت فنی سرکار خانم دکتر فروغ شریفی با هدف ارتقای تشخیص بیماری ها و با بهره مندی از پیشرفته ترین دستگاه های مجهز به تکنولوژی روز‍، شروع به فعالیت نموده و در حال حاضر مجهز به تمام بخش های تخصصی می باشد. این مجموعه با به کارگیری 190 نفر   نیروی مجرب در  10 طبقه مجزا   آماده ی خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد.

اهداف

آزمایشگاه

از مهم ترین اهداف آزمایشگاه می توان به ارائه خدمات با کیفیت در راستای جلب رضایت پزشکان و جامعه ی پزشکی و هم چنین مردم و مشتری مداری نام برد که در این راستا موفق به استقرار سیستم مدیریت بر مبنای ایزوهای مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت کارکنان، سیستم یکپارجه مدیریت و رضایت مشتری در چندین سال پیاپی شده است. همچنین باتوجه به اهمیت محیط زیست در عصر حاضر اقدامات آزمایشگاه در زمینه مذکور، آزمایشگاه را مفتخر به اخذ ایزوی مدیریت زیست محیطی نموده است. آزمایشگاه دکتر شریفی بر این امید است که باتوجه به مجهز بودن مدرن ترین و بروزترین دستگاه ها و تکنولوژی ها با حضور اساتید و متخصصین مجرب در تمامی بخش ها همواره در راستای جلب رضایت مراجعین و پزشکان عزیزمان و گام نهادن در راستای پیشرفت علم و ارتقای سطح سلامت جامعه همواره ثابت قدم باشد.

آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان ، آزمایش زگیل تناسلی ، آزمایشات بارداری در اصفهان ، بهترین آزمایشگاه در اصفهان ، آزمایش hpv در اصفهان ، آزمایش کبد چرب ، بهترین آزمایشگاه اصفهان
آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان ، آزمایش زگیل تناسلی ، آزمایشات بارداری در اصفهان ، بهترین آزمایشگاه در اصفهان ، آزمایش hpv در اصفهان ، آزمایش کبد چرب ، بهترین آزمایشگاه اصفهان

عناوین و افتخارات آزمایشگاه دکتر شریفی

از مهم ترین اهداف آزمایشگاه ارائه خدمات با کیفیت، در راستای جلب رضایت مراجعین و پزشکان، پیشرفت علم و ارتقای سطح سلامت جامعه می باشد که در این راستا موفق به اخذ ایزوهای مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت کارکنان، مدیریت زیست محیطی، سیستم یکپارچه مدیریت و مشتری مداری در چندین سال پیاپی شده است.

آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان ، آزمایش زگیل تناسلی ، آزمایشات بارداری در اصفهان ، بهترین آزمایشگاه در اصفهان ، آزمایش hpv در اصفهان ، آزمایش کبد چرب ، بهترین آزمایشگاه اصفهان

BS EN ISO 9001

آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان ، آزمایش زگیل تناسلی ، آزمایشات بارداری در اصفهان ، بهترین آزمایشگاه در اصفهان ، آزمایش hpv در اصفهان ، آزمایش کبد چرب ، بهترین آزمایشگاه اصفهان

BS EN ISO 14001

آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان ، آزمایش زگیل تناسلی ، آزمایشات بارداری در اصفهان ، بهترین آزمایشگاه در اصفهان ، آزمایش hpv در اصفهان ، آزمایش کبد چرب ، بهترین آزمایشگاه اصفهان

BS EN ISO 10002

آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان ، آزمایش زگیل تناسلی ، آزمایشات بارداری در اصفهان ، بهترین آزمایشگاه در اصفهان ، آزمایش hpv در اصفهان ، آزمایش کبد چرب ، بهترین آزمایشگاه اصفهان

BS EN ISO 18001

آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان ، آزمایش زگیل تناسلی ، آزمایشات بارداری در اصفهان ، بهترین آزمایشگاه در اصفهان ، آزمایش hpv در اصفهان ، آزمایش کبد چرب ، بهترین آزمایشگاه اصفهان

IMS

آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان ، آزمایش زگیل تناسلی ، آزمایشات بارداری در اصفهان ، بهترین آزمایشگاه در اصفهان ، آزمایش hpv در اصفهان ، آزمایش کبد چرب ، بهترین آزمایشگاه اصفهان

تور مجازی در آزمایشگاه دکتر شریفی

آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان ، آزمایش زگیل تناسلی ، آزمایشات بارداری در اصفهان ، بهترین آزمایشگاه در اصفهان ، آزمایش hpv در اصفهان ، آزمایش کبد چرب ، بهترین آزمایشگاه اصفهان

با همکاری آزمایشگاه Doctor’s lab انگلستان جهت انجام آزمایشات سلامت جنین، متابولیک اسکرینینگ و ...

آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان ، آزمایش زگیل تناسلی ، آزمایشات بارداری در اصفهان ، بهترین آزمایشگاه در اصفهان ، آزمایش hpv در اصفهان ، آزمایش کبد چرب ، بهترین آزمایشگاه اصفهان

وجود پروفایل اختصاصی برای مراجعین و پزشکان جهت مشاهده جواب آزمایشات پیشین

آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان ، آزمایش زگیل تناسلی ، آزمایشات بارداری در اصفهان ، بهترین آزمایشگاه در اصفهان ، آزمایش hpv در اصفهان ، آزمایش کبد چرب ، بهترین آزمایشگاه اصفهان

جوابدهی روزانه اورژانسی و اتوماسیون سیستم جوابدهی

ادامه مطلب…

آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان ، آزمایش زگیل تناسلی ، آزمایشات بارداری در اصفهان ، بهترین آزمایشگاه در اصفهان ، آزمایش hpv در اصفهان ، آزمایش کبد چرب ، بهترین آزمایشگاه اصفهان

استفاده از کیت های ایتالیایی، آلمانی وآمریکایی

ادامه مطلب…

آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان ، آزمایش زگیل تناسلی ، آزمایشات بارداری در اصفهان ، بهترین آزمایشگاه در اصفهان ، آزمایش hpv در اصفهان ، آزمایش کبد چرب ، بهترین آزمایشگاه اصفهان

قرارداد با کلیه بیمه ها

ادامه مطلب…

تیم متخصص ما

با اعضای متخصص آزمایشگاه دکتر شریفی آشنا شوید

شرکت های بیمه طرف قرارداد ما

آزمایشگاه دکتر شریفی طرف قرارداد با کلیه ی بیمه ها میباشد.