جدیدترین آزمایش ها در آزمایشگاه دکتر شریفی

آزمایشگاه دکتر شریفی

آزمایشگاه دکتر شریفی از سال 1387 با مسئولیت فنی سرکار خانم دکتر فروغ شریفی با هدف ارتقای تشخیص بیماری ها و با بهره مندی از پیشرفته ترین دستگاه های مجهز به تکنولوژی روز‍، شروع به فعالیت نموده و در حال حاضر مجهز به تمام بخش های تخصصی می باشد.

  • اطلاعات مربوط به آزمایشگاهها و دستگاه های جدید آزمایشگاهی
  • اطلاعات لازم برای بیماران و شرایط انجام آزمایشها و نحوه انجام آنها
  • خبر ها و مطالب مفید برای پزشکان و جدید ترین آزمایش ها
  • خبر ها و مطالب مفید برای مادران باردار و انواع آزمایشات مرتبط
  • خبر ها و مطالب مفید برای بیمایهای کودکان و آزمایشهای مربوطه

تور مجاری در آزمایشگاه دکتر شریفی