روش صحیح انجام آنتی بیوگرام

1- روش دیسک دفیوژن

برای انجام صحیح تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی یا آنتی بیوگرام ابتدا از کلنی ¬های موجود در محیط بلاد آگار،¬¬ کشت (h24- 18)، 4-3 کلنی برداشته و به لوله¬ی حاوی سرم فیزیولوژی استریل انتقال داده و لوله¬ها به مدت 30 دقیقه در انکوباتور 42 درجه سانتی¬گراد قرار داده می شود تا سوسپانسیونی معادل کدورت نیم مک¬ فارلند تهیه گردد. سواپ استریل را به لوله آغشته کرده و به جداره ¬های داخلی لوله کاملا تماس داده تا اضافی سوسپانسیون گرفته شود و سپس بر روی محیط مولرهینتون آگار در تمام جهات کشت داده تا در سطح پلیت کاملا تلقیح گردند.
پلیت¬ ها را به مدت 10-¬5 دقیقه در دمای اتاق گذاشته تا رطوبت آنها جذب شود، سپس دیسک¬ های آنتی بیوتیکی مورد استفاده را که از فریزر 20- درجه سانتی¬گراد از قبل خارج شده اند تا به دمای محیط برسند، با کمک پنس استریل در کنار شعله و زیر هود میکروبیولوژی به فاصله 20 میلی¬¬متر از لبه پلیت و 25 میلی¬ متر از یکدیگر در سطح پلیت قرار داده می شوند.
در انتها پلیت¬ها را به صورت واژگون جهت جلوگیری از تعریق سطح پلیت به انکوباتور 35 درجه سانتی¬گراد انتقال داده و نتایج پس از 18 ساعت مورد بررسی قرار می گیرند. در پایان نتایج بر اساس اندازه¬گیری قطر هاله عدم رشد توسط خط ¬کش¬ میلی -متری به صورت حساس، مقاوم، بینابین طبق پروتوکل¬CLSI تعیین می گردد.

2- روش ای تست E-test

این روش در واقع نوعی آنتی بیوگرام به روش دیسک دیفیوژن است که توانایی تعیین MIC را دارد. در این روش، غلظت های مختلفی از آنتی بیوتیک در روی نوارهای پلاستیکی بسیار ظریف قرار داده شده است. این نوارها در روی سطح محیط کشت مولرهینتون آگار تلقیح شده با باکتری مورد آزمایش ( غلظتی برابر کدورت نیم مک فارلند) قرار داده می شوند و بعد از 18 ساعت انکوباسیون، نتیجه تست از جهت بالای نوار به طرف پایین نوار ( از غلظت زیاد آنتی بیوتیک به سمت غلظت کم) خوانده می شود. نفوذ آنتی بیوتیک از نوار به محیط آگاردار اطراف آن باعث ایجاد یک هاله عدم رشد تخم مرغی یا بیضی شکل در اطراف هر نوار می نماید. مقدار MIC آنتی بیوتیک جایی است که هاله بیضی شکل نوار پلاستیکی را قطع می کند.

روش انجام

ابتدا از کلنی ¬های موجود در محیط بلاد آگار یا مک¬کانکی آگار، کشت (h24- 18)، 4-3 کلنی برداشته، و به لوله حاوی سرم فیزیولوژی استریل انتقال داده و لوله¬ ها به مدت 40 -30 دقیقه در انکوباتور 42 درجه سانتی گراد قرار داده می شوند تا سوسپانسیونی معادل کدورت نیم مک فارلند تهیه گردد. سواب استریل به لوله آغشته کرده و به جداره¬ های داخلی لوله کاملا تماس داده تا اضافی سوسپانسیون گرفته شود و سپس بر روی محیط مولرهینتون آگار در تمام جهات کشت داده تا در سطح پلیت کاملا تلقیح گردند.
پلیت ¬ها را به مدت 10-5 دقیقه در دمای اتاق گذاشته تا رطوبت آنها جذب شود، سپس نوارهای E-test را با کمک پنس استریل در کنار شعله و زیر هود میکروبیولوژی روی سطح پلیت گذاشته و سپس در انکوباتور 35 درجه سانتی¬گراد بمدت 18 ساعت قرار می گیرند. در نهایت نتيجه تست با توجه به دستورالعمل شركت توليد كننده و معيارهاي CLSI¬ قرائت میگردد.

استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع، نویسنده و لینک این صفحه امکانپذیر است
مرضیه صفری، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

میکروب، قارچ و انگل شناسی

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *