آزمایشگاه تشخیص طبی در اصفهان ، آزمایش زگیل تناسلی ، آزمایشات بارداری در اصفهان ، بهترین آزمایشگاه در اصفهان ، آزمایش hpv در اصفهان ، آزمایش کبد چرب ، بهترین آزمایشگاه اصفهان

Fetus Health Screening

تست و آزمایش غربالگری سلامت جنین در آزمایشگاه در اصفهان ، ازمایشگاه دکتر شریفی

سندروم داون نخستین بار توسط جان لنگدون داون در سال 1886 گزارش شد. این بیماری با شیوع 1 به 800 شایع‌ترین اختلال کروموزومی در انسان است.

در سال 1959 دانشمندان پی بردندکه علت بروز سندروم داون سه تایی شدن (تریزومی) کروموزوم 21 می‌باشد. عامل اصلی سه تایی شدن کروموزوم 21 تا بحال دقیقا مشخص نشده ولی بالا بودن سن مادر مهم‌ترین ریسک فاکتوری است که تا کنون شناخته شده است.

با این وجود، 80 درصد موارد این سندروم در زنان زیر 35 سال بروز می‌کند چون تعداد زایمان در این سنین بیشتر است.

بیشتر بخوانید : آزمایش SGPT

غربالگری :

غربالگری روشی است که می‌تواند افرادی که به ظاهر سالم هستند ولی ممکن است از نظر یک بیماری یا اختلال دارای ریسک بالایی باشند را شناسایی کند از آنجا که انجام تستهای تشخیصی برای همه زنان باردار کاری تقریباً غیر ممکن است امروزه با استفاده از روشهای غربالگری موارد دارای ریسک بالا را از موارد کم خطر جدا کرده و در مورد آنها آزمایشات تشخیصی را انجام می‌دهند. در هر برنامه غربالگری باید حداقل موارد مثبت کاذب در کنار حداقل موارد منفی کاذب وجود داشته باشد.
در تست‌های غربالگری ابتدا مقادیر پارامترهای مربوطه اندازه‌گیری شده و سپس جواب هر یک با مدین مربوط به آن مقایسه می‌گردد.
مدین عدد میانی در توالی اعداد است و نرم‌افزارهای مورد استفاده قادرند با تصحیح کردن نتایج بر اساس وزن و وضعیت‌های بیولوژیک مختلف ریسک ابتلا جنین به سندروم داون و چند اختلال دیگر را محاسبه نمایند.
زمانی که میزان دقیق پارامترها در خون مادر اندازه‌گیری شد این مقادیر با مدین‌های جمعیت در آن سن بارداری خاص مقایسه شده و نتایج به صورت MOM(Multiple of Median) نشان داده می‌شود.
نرم افزارهای ویژه‌ای طراحی شده که با استفاده از MOMS ، سن مادر و پارامترهای دیگر ریسک ابتلا جنین به تریزومی13،18،21 SLOS وNTDSرا محاسبه می‌نمایند.
به طور مثال در بارداریهای متأثر از سندروم داون، سطح سرمی ßHCGو InhibinA بیشتر از مدین (Mom>I) وسطح سرمی آلفا فیتو پروتئین و استریول غیر کونژگونه کمتر از مدین (MoM<I) می باشد.
MOMSبدست آمده از نتایج آزمایشات بیمار، MOMS خام بوده و باید با در نظر گرفتن پارامترهایی همچون مصرف سیگار، وزن ، دیابت، بارداری از طریق IVF، بارداری دو قلویی و غیره اصلاح شوند تا MOMS تصحیح شده به دست آمده و سپس در محاسبات آماری، مورد استفاده قرار گیرند.

نکته بسیار مهم دیگر در مورد MOMS این است که بدست آوردن MOMS برای یک بیمار باید با استفاده از مدین‌های همان جامعه بدست آید. به همین دلیل نمی توان از مدین های بدست آمده در کشورهای اروپایی و آمریکایی برای تعیین MOMS در ایران استفاده کرد.

از آنجا که میزان هر پارامتر شیمیایی مورد اندازه‌گیری در خون مادر در روزها و هفته‌های مختلف بارداری تغییر می‌یابد بنابر این برای به دست آوردن MOM صحیح باید سن بارداری توسط سونوگرافی به طور دقیق تعیین گردد. در سونوگرافی برای تعیین سن جنین معمولاً از دو پارامتر اندازه‌گیری CRLو BPD استفاده می‌شود و در ضمن انجام سونوگرافی از نظر تأیید زنده بودن جنین نیز اهمیت دارد زیرا اگر جنین زنده نباشد تمامی پارامترها کاهش یافته و ریسک،‌اشتباه محاسبه می‌شود.

قدرت تشخیص :

نشان دهنده قدرت یک تست در تشخیص تمامی موارد یک بیماری می‌باشد.

پروتکل انجام تستهای غربالگری :

بدین صورت است که در سه ماهه اول بارداری در فاصله 10 هفته+1 روز تا 13 هفته+ 6 روز Double test که اگر سونوگرافی مورد استفاده محتوی میزان NT (Nochal translucency ) هم ‌باشد به Combined test تغییر نام می یابد، انجام می شود که در این سونوگرافی تعیین دقیق میزان NT بسیار حائز اهمیت می باشد. آزمایشات مربوطه شامل Free ßHCG و PAPP-A می باشند. قدر ت تشخیص این تست 85 درصد می باشد.
در سه ماهه دوم از 14 هفته + 1 روز تا 22 هفته + 6 روز آزمایشات Triple test و Quad test انجام می شوند.
که به ترتیب شاملBHCG titer،AFP ،UE3 در Triple test و BHcG titer، AFP، UE3و Inhibin A در Quad test می باشند.
قدرت تشخیص Triple test معادل 75 درصد و Quad test معادل 80 درصد می باشد.
در حال حاضر به منظور بالا بردن قدرت تشخیص و کم کردن موارد مثبت و منفی کاذب از Integrated test ( تست جامع ) استفاده می‌شود. بدین منظور در سه ماهه اول Double test و در سه ماهه دوم ( که اگر از 15 هفته+ 1 روز به بعد انجام شود NTDS هم گزارش می‌گردد ) تست Quad انجام شده و سپس ریسک نهایی از انجام 6 آزمایش فوق محاسبه می‌گردد و دارای قدرت تشخیص 95 درصد می‌باشد. به منظور حصول این قدرت تشخیص سونوگرافی استفاده شده در مرحله اول حتماً می‌بایستی محتوی NT، NB باشد.
نظر به استفاده آزمایشگاه‌ها از نرم افزارهای مختلف جهت محاسبه ریسک آزمایشات سلامت جنین، ذکر این نکته حائز اهمیت است که بایستی در فواصل زمانی انجام آزمایشات، نرم افزار مربوطه با کیتهای مورد استفاده در آزمایشگاه مورد Update قرار گیرند تا‌ MOMSهر چه بیشتر برای آزمایشگاه اختصاصی شوند.
با توجه به توضیحات فوق، آزمایشگاه دکتر شریفی افتخار دارد که با انجام تستهای سلامت جنین توسط دستگاه IMMULITE® 2000 فول اتوماتیک ساخت آمریکا و استفاده از کیتهای SIEMENS مربوطه که دارای تکنولوژی ساخت بسیار بالا می باشند و انجام بیش از 000،20 مورد تست‌های سلامت جنین و با استفاده از نرم افزار آلفا که تا کنون بالغ بر 8 مرتبه Update شده است به حد بسیار قابل قبول از اختصاصیت MOMS در مورد زنان باردار ایرانی دست یافته است و اکنون به سبب Update متوالی انجام شده دارای کمترین موارد مثبت و منفی کاذب در جوابدهی تستهای سلامت جنین می‌باشد.
این آزمایشگاه آماده ارائه خدمات در زمینه انجام تستهای و آزمایش سلامت جنین و جوابدهی فوری و دقیق به سایر آزمایشگاههای همکار می باشد.
نحوه انجام تست‌ها بصورت روزانه جهت Double test و Triple test و سه بار در هفته جهت Quad test (روزهای فرد) می‌باشد.

آزمایشگاه دکتر شریفی

هورمون شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *